Summa Equity stänger sin andra fond på 6,5 miljarder kronor

Ska investeras i att lösa globala utmaningar

Stockholm den 26 februari 2019 – Summa Equity meddelar idag att ytterligare kapital har rests för att fortsätta investera i att lösa globala utmaningar. Summa Equitys Fund II stängde vid nivån för maximalt förvaltat kapital, med investeringsåtaganden på 6,5 miljarder kronor (610 miljoner euro). Med Fund I och Fund II har Summa Equity nu åtagit sig kapital på 11 miljarder kronor (1 miljard euro).

Summa Equity var ett av de första private equity-företagen som kopplar investeringarna till FNs globala mål för hållbar utveckling (SDG).

Nyheten om Fund II kommer tre år efter att företaget startades och Fund I stängde med åtaganden om 4,7 miljarder kronor (440 miljoner euro). Fund II kommer fortsätta att fokusera på investeringar som drivs av megatrender som en åldrande befolkning, migration, resursknapphet, befolkningstillväxt, klimatförändringar och disruptiv teknik. Fonderna investerar i företag som löser globala utmaningar knutna till tre investeringsteman: resurseffektivitet, förändrad befolkningssammansättning och teknologiintensiv verksamhet.

”Vi ser att flera utmaningar utvecklas samtidigt; miljömässigt, socialt och med teknik som verkar distruptivt på industrier. Vi tror att de största utmaningarna också är våra mest attraktiva investeringsmöjligheter. Kapitalresningen för Fund II visar att investerare börjar förstå att de, om de vill överträffa marknaden, inte kan vara agnostiska inför de utmaningar vi står inför”, säger Reynir Indahl, Managing Partner för Summa Equity.

”Några av de ledande globala investerarna fortsätter inte bara att investera i oss, utan ökar också investeringarna i Fund II. Detta visar att investerare i allt högre utsträckning förstår att företag med lösningar på miljömässiga, sociala och governancerelaterade utmaningar, kommer att ha starkare tillväxt och avkastning, samtidigt som de har lägre risk. De är mer framtidssäkra”, fortsätter Indahl. 

Summa Equitys Fund I har elva portföljbolag som alla bidrar till att främja FNs globala mål. Portföljen har hittills haft en stark utveckling. Genom att förankra de globala målen i utformningen av den långsiktiga strategin för portföljbolagen, mäta effekten och skapa innovationer för att möta globala utmaningar, har portföljen hittills visat en stark tillväxt och värdeökning.

Summa Equitys Fund II stöds av en stark investerargrupp med välrenommerade universitet, stiftelser, pensionsfonder, försäkringsbolag och fund-of-funds. Där finns traditionella och hållbarhetsorienterade investerare från Norden, Europa och Nordamerika.

”Första AP-fondens övergripande mål är att ge pensionsspararna bästa möjliga avkastning. Vi är övertygade om att ett sätt att uppnå detta mål är att väga in hållbarhetsaspekter i vår process för investeringsbeslut. Vi söker investeringar som kännetecknas av hållbart värdeskapande. Därför är vi förväntansfulla att investera i Summa Equity och ser fram emot ett nära och givande samarbete”, säger Jan Rådberg, Portföljförvaltare private equity i Första AP-fonden.

Rede Partners, en oberoende finansieringsrådgivare för private equity-sektorn, har rådgivit Summa Equity. Mannheimer Swartling var juridisk huvudrådgivare vid kapitalresningen, med Ropes & Gray som rådgivare i rättsliga frågor för USA och PwC i finansiella frågor. Summa Equity har hemvist i Sverige och är under Finansinspektionens tillsyn som förvaltare av alternativa investeringsfonder.

För intervjuer eller mer information, vänligen kontakta:
Jenny Keisu
jenny.keisu@summaequity.com
+46 722 42 41 44

Om Summa Equity
Summa Equity är ett private equity-företag som fokuserar på investeringar i den nordiska marknaden för små och medelstora företag. Bolaget investerar i sektorer kopplade till tre megatrender: resurseffektivitet, förändrad befolkningssammansättning och teknologiintensiv verksamhet. Summa Equity är bland de första private equity-företagen att använda FNs hållbarhetsmål som investeringsstrategi. Summa Equity grundades 2016. www.summaequity.com

Prenumerera

Dokument & länkar