Drygt 2 miljoner svenska skolelever får suns Staroffice 6.0

DRYGT 2 MILJONER SVENSKA SKOLELEVER FÅR SUNS STAROFFICE 6.0 Sun Microsystems och Myndigheten för skolutveckling ingår idag ett landsomfattande avtal som ger svenska skolor tillgång till kontorsprogramvaran StarOffice 6.0. Avtalet omfattar 2,1 miljoner elever i offentliga skolor samt skolpersonal i fler än 6 200 skolor. Sun stödjer uppgörelsen med såväl tekniskt stöd som dokumentation och nätbaserad utbildning. Vidare kommer Sun att bistå Myndigheten för skolutveckling med framtagning av utbildningsmaterial för skolpersonal samt lektionsmaterial för elevernas användning i klassrummen. - Att Myndigheten för skolutveckling nu på unikt förmånliga villkor kan tillgängliggöra StarOffice till svenska skolors huvudmän ger dessa möjligheten att sänka kostnaderna, säger Peter Karlberg, ansvarig på Myndigheten för skolutveckling. Uppskattningsvis motsvarar stödet ett programvarulicensvärde på cirka 650 MSEK, ett belopp som nu skolarna kan använda för andra angelägna ändamål. Förutom avtalet mellan Sun och Myndigheten för skolutveckling har Sun tidigare ingått ett motsvarande avtal med över 30 av landets högskolor och universitet samt bildningsförbund, vilket medför att ytterliggare cirka 521 000 studenter och skolpersonal i Sverige nu har tillgång till StarOffice 6.0. - Vi har med stor glädje noterat hur snabbt de svenska skolorna anammat funktionaliteten i StarOffice 6.0 som ett alternativ till det traditionella valet av kontorsprogramvara. Det är ett verkligt genombrott i år både inom grund- och gymnasieskola som inom högre utbildning och forskning, säger Peter Lövgren, vd, Sun Microsystems. Många av landets skolor och kommuner har via separata avtal med Sun fått rättigheten att distribuera StarOffice till skolanställdas och inskrivna elevers privata datorer för att underlätta skolarbete hemifrån. Förutom i Sverige har fler än 240 miljoner studenter i Asien, Afrika, Australien, Europa och Nord- och Sydamerika tillgång till StarOffice 6.0 på liknande villkor, vilket motsvarar ett uppskattat licensvärde på cirka 6 miljarder USD. - Vårt mål med att tillgängliggöra StarOffice 6.0 till utbildningsinstitutioner världen runt är att ge studenter och skolpersonal tillgång till en högkvalitativ kontorsprogramvara som stöd för skolarbete och kompetensutveckling utan hinder av de höga licenskostnader som skolor normalt måste betala för denna typ av programvara, säger Kim Jones, Vice-President of Global Education and Research, Sun Microsystems, Inc. Om Sun Microsystems, Inc. Sedan starten 1982 har en och samma vision - The Network is the computer - genomsyrat Sun Microsystems och fört företaget framåt till dagens position som leverantör av branschledande hårdvara, mjukvara och Internettjänster. Visionen innebär att intelligensen finns i nätverket till skillnad från i hårdvaran. Sun finns idag i mer än 100 länder över hela världen. Läs mer om Sun på www.sun.se Produkt information StarOffice 6.0 innehåller en komplett uppsättning av hjälpmedel såsom: - StarOffice Calc: kalkylering/kalkylark - StarOffice Writer: ordbehandling - StarOffice Impress: presentationsgrafik - StarOffice Draw: ritverktyg - StarOffice Base: databaskoppling StarOffice 6.0 fungerar under följande operativsystem: 1.Solaris[tm] OE 9, 8, 7 or 2.6 (SPARC(r) eller Intel(r) arkitekturer), 2.Linux (kernel 2.2.13 eller högre), 3.Microsoft Windows 95, 98, NT, 2000, ME eller XP För ytterligare information, kontakta Sun Microsystems AB Kent Åberg, ansvarig för utbildning & forskning i norra Europa tel: +46 (0)8 631 11 01 fax: +46 (0)8 631 10 05 e-mail: kent.aberg@sun.com http://www.sun.se http://www.sun.com/edu/staroffice60 Myndigheten för skolutveckling Peter Karlberg, ansvarig för projektet mjuk IT-infrastruktur tel: +46 8 5277 82 54 fax: +46 733 19 82 54 e-mail: peter.karlberg@skolutveckling.se http://www.skolutveckling.se Ewa Beckman, Sun Microsystems AB Tel: 08-631 11 29 E-post: ewa.beckman@sun.com Axel Lagerbielke, Bite Communications Tel: 08-58 70 58 41, 0708-84 56 56 E-post: axel.lagerbielke@bitepr.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/29/20030429BIT01240/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/29/20030429BIT01240/wkr0002.pdf

Om oss

Sun Microsystems idag världens ledande leverantör av öppna nätverkslösningar. Bland produkterna finns Suns Enterpriseservrar, Solaris och Java.

Dokument & länkar