Sun utmanar med öppet desktop-alternativ

SUN UTMANAR MED ÖPPET DESKTOP-ALTERNATIV Sun lanserar nu en ny strategi för att bryta dominansen på desktop- marknaden och öka utbudet av öppna lösningar. Internationella och lokala samarbeten med programföretag som erbjuder öppna alternativ är en del i satsningen. Med programvarupartners, Suns eget StarOffice och den underliggande arkitekturen SunONE vill Sun kunna erbjuda kompletta öppna alternativ baserade på öppna standarder. Startskottet för detta globala initiativ är samarbetet med företaget Ximian som presenterades på Linux World i januari. Ximian erbjuder ett e- postprogram för öppna miljöer. Sun i Sverige har nu även inlett ett lokalt samarbete med svenska Senselogic. Senselogic gör en java-baserad web content management- lösning för öppna standardbaserade intranät och webbplatser. Programmet kan användas av alla i en organisation, som då inte är beroende av en dedikerad webbansvarig. - Våra samarbeten med programvaruföretag som Senselogic kombinerat med StarOffice gör att vi nu kan erbjuda alternativa lösningar med e-post, intranet-lösning och office-paket baserade på öppna standarder. Vi vänder oss även till fler samarbetspartners som delar vår vision, säger Leif Nordlund, marknadsprogramchef på Sun. Senselogic som är ett relativt nystartat svenskt företag har redan nu tecknat avtal med ett antal aktörer i offentlig sektor, bland annat Konjunkturinstitutet, Ekonomistyrningsverket och Östersunds kommun. - Många av våra kunder använder idag MS-miljö men vill investera i öppna lösningar för att få flexibiliteten att välja själva, säger Anders Korsvall, VD, Senselogic. Om Sun Microsystems, Inc. Sedan starten 1982 har en och samma vision - The Network is the computer - genomsyrat Sun Microsystems och fört företaget framåt till dagens position som leverantör av branschledande hårdvara, mjukvara och Internettjänster. Visionen innebär att intelligensen finns i nätverket till skillnad från i hårdvaran. Sun finns idag i mer än 100 länder över hela världen. Läs mer om Sun på www.sun.se För ytterligare information, kontakta: Leif Nordlund, Sun Microsystems AB Tel: 08-631 12 99 E-post: leif.nordlund@sun.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/27/20030227BIT00920/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/27/20030227BIT00920/wkr0002.pdf

Om oss

Sun Microsystems idag världens ledande leverantör av öppna nätverkslösningar. Bland produkterna finns Suns Enterpriseservrar, Solaris och Java.