100 000 kr extra till föreningslivet till följd av Covid-19

Report this content

För att stötta det lokala föreningslivet kommer Sundsvall Energi att utöka sponsringen till lokala föreningar med ytterligare 100 000 kr kopplat till Covid-19. Det innebär att totalt 300 000 kronor går till det lokala föreningslivet under kommande sponsringsperiod.

- Som ett lokalt energibolag värnar vi varmt om våra lokala föreningar. Till följd av Covid-19 har många föreningar drabbats hårt av kostnader som beror på ej genomförda eller inställda arrangemang, därför är det viktigt för oss att vi stöttar extra i dessa tider, säger Kristina Svensson, administrativ chef vid Sundsvall Energi.

 

Varje år genomför Sundsvall Energi Energichansen, en sponsringstävling för att främja lokal utveckling med fokus på föreningslivet. Föreningar verksamma i Sundsvall och Timrå kommun inom idrott och kultur är välkomna att delta. I år finns hela 300 000 kronor i potten.

Tävlingsbidraget består av en kort film och en beskrivning av föreningens behov av sponsring samt förslag på motprestation.

- Vår sponsring bygger på samarbetsavtal där motprestation tydligt ska framgå, säger Kristina Svensson. Det är viktigt att skilja på sponsring och välgörenhet, sponsring är ett samarbete där båda parter tillförs ett värde som är till ömsesidig nytta.

Efter ansökningsperioden avslutats väljer en jury ut tio finalister – hur pengarna fördelas mellan föreningarna är det allmänheten som bestämmer via en digital omröstning.

Tommy Naurin, före detta fotbollsspelare och numera lagledare och målvaktsinstruktör för GIF Sundsvall, sitter tillsammans med bland andra Elisabeth Leidinge och Anna-Karin Kammerling med i juryn för Energichansen.

- Att sitta med i juryn ger mig möjlighet att bidra till arbetet med utvecklingen av regionens härliga föreningsliv, säger Tommy Naurin. Eftersom jag större delen av mitt liv varit engagerad i idrottsföreningar på ett eller annat sätt så vet jag hur viktigt det är med både engagemang och ekonomi för att få en idrottsverksamhet att fungera väl. Därför värmer det extra mycket att få vara en del av Energichansen.

Energichansen 2020 startar den 7 september. Mer information finns på www.energichansen.se.

 

För mer information, kontakta:
Kristina Svenson, administrativ chef, 070-186 00 39
Therese Eriksson, kommunikationsstrateg, 070-593 00 25

Sundsvall Energi producerar, levererar och säljer energi i form av fjärrvärme och el. Dessutom tillvaratar vi samt förbränner regionens avfall. Den huvudsakliga produktionen av fjärrvärme och el sker vid Korstaverket, där vi även energiåtervinner avfall. Vid Blåberget hanterar vi avfall för material- och energiåtervinning samt deponering.

Media

Media

Dokument & länkar