Sundsvall Energi varnar för bedragare

Det har kommit till Sundsvall Energis vetskap att ett bolag som enligt uppgiftslämnare kallat sig för Stockholm El, meddelat att de tagit över Sundsvall Energis samtliga företagskunder för el. Anledningen ska ha varit inkommande klagomål under det senaste året med anledning av höga priser.

- Detta är naturligtvis inte sant, vi upplever tvärtom att vi har många nöjda kunder, säger Anders Jonsson, VD vid Sundsvall Energi. Vi ser mycket allvarligt på det inträffade och kommer av den anledningen att göra en polisanmälan. Vi vill i samband med detta även be att samtliga som blivit kontaktade att höra av sig till oss via vår kundservice så att vi får en bild av omfattningen.

 

 

 

För mer information, kontakta:
Therese Eriksson, kommunikationsstrateg, 060-19 16 17, 070-593 00 25

Om oss

Sundsvall Energi producerar, levererar och säljer energi i form av fjärrvärme och el. Dessutom tillvaratar vi samt förbränner regionens avfall. Den huvudsakliga produktionen av fjärrvärme och el sker vid Korstaverket, där vi även energiåtervinner avfall. Vid Blåberget hanterar vi avfall för material- och energiåtervinning samt deponering.

Prenumerera

Dokument & länkar