Penser Access: Surgical Science - fokus för Q3 blir integrerging av SenseGraphics

Surgical Science redovisade en omsättning om 16,1 mkr vilket innebar en tillväxt om 9% y/y. Rörelseresultatet uppgick till -1,7 mkr vilket var högre än vårt estimat -4,3 mkr. Vid kvartalets utgång förvärvade SuS det svenska mjukvarubolaget SenseGraphics, ett svenskt bolag inom medecinsk simulering. Genom förvärvet får SuS, Intuitive Surgical (ISGR), världsledaren inom robotkirurgi som kund. Vi lämnar våra estimat oförändrade i väntan på att bolaget ska annonsera nya finansiella mål i samband med Q3’19 rapporten. Vi ser ett motiverat värde i aktien om 310-340 kr vilket gör att vi ser en hög potential i aktien till en medelhög risk. 

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/sus_20190826.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Om oss

En av sjukvårdens största utmaningar globalt sett är hur vårdskador skall kunna minskas. Här har medicinsk utbildning och träning en nyckelposition, då en stor del av träningen idag kan utföras utanför operationssalen. Surgical Science är världsledande inom tillverkning av virtual reality simulatorer för evidensbaserad titthålskirurgisk och endoskopisk träning. Simulatorerna tillåter kirurger och andra medicinska specialister att öva och förbättra sina psykomotoriska färdigheter och instrumenthantering innan tillträde till operationssalen. Parallellt med de egna produkterna arbetar Surgical Science med simuleringslösningar för medicinteknikbolag som utvecklar kirurgiska instrument för klinisk användning, till exempel robotkirurgi. Surgical Sciences huvudkontor ligger i Göteborg och verksamhet finns även i Stockholm. Med säljkontor i USA, Frankrike, Kina och UAE samt ett globalt nätverk av distributörer säkerställs en närvaro på de flesta marknader globalt. Surgical Sciences aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North Growth Market med Erik Penser Bank som Certified Adviser (tel: 08-463 83 00, epost: certifiedadviser@penser.se).

Prenumerera