Penser Access: Surgical Science - fokus för Q3 blir integrerging av SenseGraphics

Report this content

Surgical Science redovisade en omsättning om 16,1 mkr vilket innebar en tillväxt om 9% y/y. Rörelseresultatet uppgick till -1,7 mkr vilket var högre än vårt estimat -4,3 mkr. Vid kvartalets utgång förvärvade SuS det svenska mjukvarubolaget SenseGraphics, ett svenskt bolag inom medecinsk simulering. Genom förvärvet får SuS, Intuitive Surgical (ISGR), världsledaren inom robotkirurgi som kund. Vi lämnar våra estimat oförändrade i väntan på att bolaget ska annonsera nya finansiella mål i samband med Q3’19 rapporten. Vi ser ett motiverat värde i aktien om 310-340 kr vilket gör att vi ser en hög potential i aktien till en medelhög risk. 

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/sus_20190826.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Prenumerera