Penser Access: Surgical Science - fokus för Q3 blir integrerging av SenseGraphics

Surgical Science redovisade en omsättning om 16,1 mkr vilket innebar en tillväxt om 9% y/y. Rörelseresultatet uppgick till -1,7 mkr vilket var högre än vårt estimat -4,3 mkr. Vid kvartalets utgång förvärvade SuS det svenska mjukvarubolaget SenseGraphics, ett svenskt bolag inom medecinsk simulering. Genom förvärvet får SuS, Intuitive Surgical (ISGR), världsledaren inom robotkirurgi som kund. Vi lämnar våra estimat oförändrade i väntan på att bolaget ska annonsera nya finansiella mål i samband med Q3’19 rapporten. Vi ser ett motiverat värde i aktien om 310-340 kr vilket gör att vi ser en hög potential i aktien till en medelhög risk. 

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/sus_20190826.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Om oss

En av sjukvårdens största utmaningar globalt sett är hur vårdskador skall kunna minskas. Här har medicinsk utbildning och träning en nyckelposition, då en stor del av träning idag kan utföras utanför operationssalen. Surgical Science Sweden AB är ett världsledande företag som tillverkar virtual reality simulatorer för evidensbaserad titthålskirurgisk och endoskopisk träning. Dessa VR simulatorer tillåter kirurger och medicinare att öva och förbättra sina psykomotoriska färdigheter och instrumenthantering innan tillträde till operationssalen. Surgical Science huvudkontor ligger i Göteborg och har sina rötter i Göteborgs Universitetssjukhus och Sahlgrenska Akademin, var bolaget bildades år 1999. Med säljkontor i USA, Dubai och Kina samt ett globalt nätverk av distributörer, säkerställer vi en närvaro på de flesta marknader globalt. Genom fortsatt forskning och nära samarbete med de främsta medicinska institutionerna, kommer Surgical Science att fortsätta leverera verktyg till sjukvården för att förbättra kirurgernas och medicinarnas prestationer på ett kostnadseffektivt och standardiserat sätt.

Prenumerera