Penser Access: Surgical Science - Imponerande tillväxt i kärnaffären

Bolaget rapporterade en nettoomsättning på 13,8 mkr vilket motsvarar en tillväxt på 23% y/y vilket bör ses som starkt då det ligger ca 3 procentenheter över bolagets långsiktiga målsättning om att växa Educational Products 15-20% årligen. Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 5,1 mkr vilket var i något lägre än vi väntat med. Sammanfattningsvis en stark rapport för bolaget men vi väljer att justera ned estimaten för innevarande år då de regulatoriska godkännandena för kunden CMR dröjer vilket gör att vi räknar med lägre licensintäkter för OEMs under 2019. Vi ser dock en fortsatt hög potential i aktien givet den unika exponeringen emot två nyckeltrender inom kirurgi; ökade krav på validering samt framväxten av robotkirurgi och då vår relativvärdering indikerar ett motiverat värde om 160-180 kr.

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/sus_20190509.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Om oss

En av sjukvårdens största utmaningar globalt sett är hur vårdskador skall kunna minskas. Här har medicinsk utbildning och träning en nyckelposition, då en stor del av träning idag kan utföras utanför operationssalen. Surgical Science Sweden AB är ett världsledande företag som tillverkar virtual reality simulatorer för evidensbaserad titthålskirurgisk och endoskopisk träning. Dessa VR simulatorer tillåter kirurger och medicinare att öva och förbättra sina psykomotoriska färdigheter och instrumenthantering innan tillträde till operationssalen. Surgical Science huvudkontor ligger i Göteborg och har sina rötter i Göteborgs Universitetssjukhus och Sahlgrenska Akademin, var bolaget bildades år 1999. Med säljkontor i USA, Dubai och Kina samt ett globalt nätverk av distributörer, säkerställer vi en närvaro på de flesta marknader globalt. Genom fortsatt forskning och nära samarbete med de främsta medicinska institutionerna, kommer Surgical Science att fortsätta leverera verktyg till sjukvården för att förbättra kirurgernas och medicinarnas prestationer på ett kostnadseffektivt och standardiserat sätt.

Prenumerera