Penser Access: Surgical Science - Svaga utsikter för Q2 gör att vi sänker estimaten

Report this content

Nettoomsättningen i kvartalet uppgick till 19,7 mkr. SuS hade i sin vinstvarning tidigare i år offentliggjort att försäljningen ifrån Educational Products var ca 50% lägre än bolagets prognoser p.ga. minskad efterfrågan från Asien, främst Kina. I Q1 uteblev försäljningen i Asien helt . Trots den starka bruttomarginalen om 85% uppgick EBIT till -0,8 mkr. Anledningen var något högre R&D kostnader än vi räknat med. Nedgången och förändringen i investeringar för sjukvården slår hårt för SuS då till CMR vunnit sina första kontrakt med NHS i Q1. Beställningar som inte lär följas upp under Q2. Vi sänker därför våra estimat för försäljning med 12% på innevarande år och EPS med ca 18%. Vi förväntar oss en återhämtning 2021, men sänker estimat och EPS med 12% för detta år. Vi sänker vårt motiverade värde till 330-350 för att reflektera nedgången i efterfrågan på kort tid. Detta göra att vi justerar ned potentialen till medelhög. Bolagets starka finansiella ställning gör att vi justerar risken till låg.

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/sus_20200506.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se