Penser Access: Surgical Science - Starkt kvartal bådar gott för stark Q4

SuS rapporterade en nettoomsättning om SEKm 13,8 och totala intäkter på SEKm 15,2 för Q3’18, vilket är över vårt estimat för totala intäkter på SEKm 14,2. Även rörelseresultatet på SEKm -1 överträffade våra förväntningar på SEKm -2,5. Bolaget har under Q3 gjort en mindre affär med ett internationellt medicinteknikbolag där bolagets instrument blivit integrerade i LapSim, denna affär visar atttt det kommer finnas synergier mellan affärsområdena i framtiden. Sammanfattningsvis ser vi en hög kurspotential i aktien då den ger exponering mot flertalet starka makrotrender inom sjukvården. Vi väljer även att sänka riskprofilen i bolaget till medelhög då kassaflödet från den operationella verksamheten under årets 9 första månader varit SEKm -0,1 vilket indikerar en låg burn rate.

Läs den fullständiga analysen: https://epaccess.penser.se/analys/starkt-kvartal-badar-gott-for-stark-q4/

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Om oss

En av sjukvårdens största utmaningar globalt sett är hur vårdskador skall kunna minskas. Här har medicinsk utbildning och träning en nyckelposition, då en stor del av träning idag kan utföras utanför operationssalen. Surgical Science Sweden AB är ett världsledande företag som tillverkar virtual reality simulatorer för evidensbaserad titthålskirurgisk och endoskopisk träning. Dessa VR simulatorer tillåter kirurger och medicinare att öva och förbättra sina psykomotoriska färdigheter och instrumenthantering innan tillträde till operationssalen. Surgical Science huvudkontor ligger i Göteborg och har sina rötter i Göteborgs Universitetssjukhus och Sahlgrenska Akademin, var bolaget bildades år 1999. Med säljkontor i USA, Dubai och Kina samt ett globalt nätverk av distributörer, säkerställer vi en närvaro på de flesta marknader globalt. Genom fortsatt forskning och nära samarbete med de främsta medicinska institutionerna, kommer Surgical Science att fortsätta leverera verktyg till sjukvården för att förbättra kirurgernas och medicinarnas prestationer på ett kostnadseffektivt och standardiserat sätt.

Prenumerera