Penser Access: Surgical Science - Stärker sig emot kommande skifte inom kirurgin

Report this content

SUS förvärvar bolaget Mimic för USD 18m+ USD 15,6m i potentiell earnout. Genom förvärvet får SUS ytterligare två större kunder inom robotkirurgi, Medtronic som väntas ansöka om CE- märkning Q1'21 och Medicaroid, en utmanare med regulatoriskt godkännande i Japan. Vi sänker våra estimat för EPS 2021 med ca 4% då Mimic givet bolagets kostnadsbas. 22-24 höjer vi dock EPS då SUS kommer att erhålla licensintäkter från Medtronic och Medicaroid. Att SUS nu samarbetar med 10 bolag inom robotkirutgi stärker oss i vår långsiktiga syn på bolaget och vi bedömer att 5 av bolagen når en kombinerad marknadsandel om 85-95%. Vi anser att man bör blicka bortom den turbulens som Covid-19 inneburit under 2020 och inledningen av 2021 för att värdera SUS. Givet den dominerande situation man kommer ha inom robotkirurgi höjer vi vårt motiverade värde till 135-140 kr.

Läs den fullständiga analysen: Stärker sig emot kommande skifte inom kirurgin (penser.se)

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se