goran-hellstrom


Göran Hellström disputerade 1991 på termisk analys av borrhålslager och blev 1993 docent på arbeten kring termisk analys av akviferlager. Mellan 2007 och 2010 var han adjungerad professor vid Luleå tekniska universitet där han bedrev forskning och undervisade i termodynamik, förnybar energi och matematisk fysik. Genom det energitekniska konsultföretaget Neo Energy har han samarbetat med Sens sedan 2006.

Lågupplöst

Medelupplösning

Originalupplösning

Om oss

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ) (”SENS”), tillhandahåller lösningar som möjliggör omställningen mot en fossilfri och CO2 neutral energiförsörjning både lokalt och internationellt. SENS har utvecklat ett energilagringskoncept som möjliggör långtidslagring av energi på ett teknologiskt, ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart sätt, s.k. underjordisk pumpkraftslagring (UPHS). SENS utvecklar, designar, bygger och säljer storskaliga energiprojekt genom att kombinera nästa generations energilagringsteknologi med energiproduktion från sol- och vindkraft. Bolaget bedriver även konsultverksamhet inom hållbara energisystem och energilagring. Bolaget är listat på NGM Nordic SME under kortnamnet SENS.

Prenumerera