goran-hellstrom


Göran Hellström disputerade 1991 på termisk analys av borrhålslager och blev 1993 docent på arbeten kring termisk analys av akviferlager. Mellan 2007 och 2010 var han adjungerad professor vid Luleå tekniska universitet där han bedrev forskning och undervisade i termodynamik, förnybar energi och matematisk fysik. Genom det energitekniska konsultföretaget Neo Energy har han samarbetat med Sens sedan 2006.

Lågupplöst

Medelupplösning

Originalupplösning

Om oss

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ), SENS, utvecklar energisystem för en resurseffektiv energianvändning, till fastighetsägare, energibolag och kommuner. Våra kunder ökar sin lönsamhet och minskar sin klimatpåverkan med hjälp av våra innovativa helhetslösningar. Vårt erbjudande innefattar såväl energilagring i borrhålslager, vattenkraft, reglering och produktion samt energieffektiv distribution och återvinning av energi. SENS lösningar möjliggör omställningen mot en fossilfri och CO2 neutral energiförsörjning både lokalt och nationellt.SENS är listat på NGM Nordic SME under kortnamnet SUST.

Prenumerera