Årsredovisning för 2018

Report this content

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB:s årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2018 finns nu tillgänglig på Bolagets webbsida, www.sens.se.

För vidare information i detta ärende vänd er till företagets VD Göran Beronius på tel 070-8980831 eller goran.beronius@sens.se

Om SENS:

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB bygger och levererar energilösningar till fastighetsägare, energibolag, kommuner och privatpersoner. Produkterna baseras i huvudsak på energilagring i borrhålslager samt energieffektiv distribution och återvinning av energi. Sedan samgåendet med Energikomfort verkar även bolaget inom energioptimering och värmepumpinstallationer för privatpersoner under varumärket Energikomfort. SENS vision är att bli den ledande aktören inom energilagring och distribution och bolaget är listat på Nordic MTF (NGM).

Prenumerera

Dokument & länkar