Flertalet solkraftsprojekt identifierade i Sverige och Sydafrika

Report this content

Sens kommunicerade i slutet på mars att man utökat sin verksamhet med bl.a. solkraftsutveckling. Bolaget meddelar nu att man identifierat ett flertal konkreta projekt för storskalig solkraftsprojektering i Sverige och Sydafrika.

SENS nya satsning kring solkraftsutveckling har påbörjats och bolaget är nu i förhandling med flera markägare till potentiella storskaliga solkraftsprojekt. Bolaget projekterar energiprojekt, däribland förhandlar kommersiella villkor med markägare, utvärderar tillståndsbehovet och säkrar elnätsanslutning mm. I Sverige har bolaget sedan tidigare ett samarbete med Veidekke där man nu talar med flertal markägare i form av industrier och fastighetsbolag. I Sydafrika jobbar SENS med lokala partners. Affärer kommer presenteras för marknaden när bindande avtal med markägare är på plats.

I kombination med produktion av el arbetar bolaget med energilagring såsom batterilösningar (stora batterier sk. grid scale) och pumped hydro storage (pumpkraftverk). SENS kan i och med den nya inriktningen erbjuda en helhet med kombination av grön elproduktion och energilagring till kund.

För ytterligare information kontakta:
Otto Werneskog, VD; Tel: 0706 28 01 93

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2022 11:00.

Om SENS
Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ), SENS, tillhandahåller lösningar som möjliggör omställningen mot en fossilfri och CO2 neutral energiförsörjning både lokalt och internationellt. SENS utvecklar, bygger och säljer storskaliga projekt inom sol- och vindkraft och energilager. Bolaget bedriver även konsultverksamhet mot energibolag och fastighetsägare inom hållbara energisystem. Företaget är också aktivt inom teknikutveckling kopplad till förnybara energislag och energilagring. Bolaget är listat på NGM Nordic SME under kortnamnet SUST.

Prenumerera

Dokument & länkar