Förlängd teckningstid i IQS Energi Komfort AB´s pågående företrädesemission

Styrelsen i IQS Energi Komfort AB (publ) har den 7 juni 2017 beslutat att förlänga teckningstiden till den 14 juni 2017 i Bolagets pågående företrädsemission.

Detta för att möjliggöra för aktieägare och andra potentiella intressenter att ta ställning till Bolagets förvärv av verksamheten i  Wemer Energilösningar Sverige AB som idag presenterats i ett separat pressmeddelande. Under förlängningstiden kommer ingen handel i teckningsrätter ske.

Malin von Post

Verkställande Direktör

IQS Energi Komfort AB
Tillverkarvägen 16
187 66 Täby

Mobil    +46(0)70-871 12 78

Vxl        +46(0)8-588 671 50

E-mail   malin@energikomfort.se

Internet www.energikomfort.se

IQS Energi Komfort AB (publ) har gjort över 10 000 värmepumps installationer sedan bolaget grundades 1996 och är ett av Sveriges största IVT Center. Bolagets vision är att vara det självklara valet inom segmentet för energioptimering och värmepumps installationer. Framgångsfaktorn består av en egen stark organisation – inom försäljning, projektering, installation och service – i kombination med engagerade aktieägare som brinner för att bygga bolag med fokus på nöjda kunder. Bolaget är listat på Nordic MTF (NGM).

IQS Energi Komfort AB:s webbplats:
http://energikomfort.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar