Göran Hult, Saira Alladin och Marcus Sandling tar plats i SENS styrelse

Report this content

De större ägarna i SENS och PHS överenskommit om ett förslag till styrelse som avses föreslås på extra bolagstämma som SENS kommer hålla för att besluta om samgåendet med PHS. Genom den nya styrelsen förstärks och breddas styrelsens kompetens, samtidigt som de nya ledamöternas kontaktnät kommer betyda mycket för bolagets utveckling.

Styrelsen föreslås bestå av Marcus Sandling, Saira Alladin, Göran Hult, Mathias Edstedt, Anders Hörnqvist, Sverker Littorin, Joakim Sundqvist, Otto Werneskog samt Hans Andreasson. Marcus Sandling föreslås väljas till styrelseordförande.

Hans Andreasson, Mathias Edstedt, Sverker Littorin och Anders Hörnqvist är idag ledamöter i SENS styrelse och föreslås därmed väljas om till styrelsen.  Saira Alladin, Otto Werneskog samt Joakim Sundqvist utgör idag styrelsen i PHS och föreslås därför väljas in. Göran Hult och Marcus Sandlig har inte tidigare suttit i vare sig SENS eller PHS styrelser, men Göran har varit associerad till PHS, och Marcus till SENS i form av rådgivare.

Marcus Sandling representerar bolagets största ägare, Mellansvensk Industrigrupp och arbetar idag som VD där och för Motala Verkstad Group. Marcus har en lång bakgrund från tillverkande industri, bland annat som VD för Fosie Mekaniska.

Saira Alladin är oberoende av bolagets större ägare och arbetar idag som chef för drift och underhåll på Vattenfall Distribution. Hon har tidigare varit regionchef för Sweco Kraftsystem, och utsågs till Årets kraftkvinna 2018 och Årets kvinnliga förebild 2019.

Göran Hult är oberoende av bolagets större ägare är chef för Fortum Nuclear Power i Sverige och är Vice ordförande för Euroelectrics generation committe (unionen för den europeiska elindustrin). Han har tidigare arbetat som chef för Fortums vattenkraft och har ansvarat för projekt och inköpsverksamheten inom Fortum Värme. 

Mathias Edstedt är oberoende av bolagets större ägare och arbetar idag som affärsutvecklingschef på Gasnätet Stockholm. Mathias har en lång bakgrund från Stockholm Energi och Fortum Värme, bland annat som ansvarig för investeringar. Mathias är även styrelseledamot i Konsumenternas energimarknadsbyrå.

Anders Hörnqvist är oberoende av bolagets större ägare och är delägare på Corner Property Partners samt har en djup kunskap och lång erfarenhet från fastighetsbranschen. Tidigare anställd på bland annat The Carlyle Group, Fabege AB och Wihlborgs AB.

Sverker Littorin är oberoende av bolagets större ägare och civilekonom med lång erfarenhet bland annat från Elekta som Group Vice President, MedCap som VD och som vVD i Pharmadule Emtunga. Sverker har även varit Ställföreträdande Kommunalråd i Danderyd. Han fungerar även som SENS IR ansvarige.

Joakim Sundqvist är delägare i PHS och Advokat med lång erfarenhet från miljö- och energiprojekt och företagstransaktioner. Han är medgrundare av Astra Law och arbetade tidigare på Foyen-advokater. Joakim har även varit chef för ett nordiskt transaktionsteam på KPMG Corporate Finance

Otto Werneskog representerar PHS största ägare Förenad Kraft Stockholm AB och är grundare av PHS. Otto har en civilekonomexamen från SSE och har mer än tio års storskalig utveckling och realisering av vindkraft. Det totalt projektvärdet överstiger 400 miljoner euro med slutkunderna var bolag som Eolus Wind och IKEA.

Hans Andréasson representerar Mellansvensk Industrigrupp och har en bakgrund som advokat på Mannheimer Swartling Advokatbyrå under 22 år. Hans var bland annat ansvarig för byråns M&A grupp och dess grupp för energi- och infrastruktur.

Den nya styrelsen kommer kunna bidra till det sammanslagna bolagets utveckling på ett mycket positivt sätt och huvudägarna är mycket stolta över att dessa kompetenta ledamöter har ställt sig till bolagets förfogande.

Energilagring är framtiden, och det är inte minst något jag ser i mitt dagliga arbete. PHS och SENS tekniker för energilagring har potential att verkligen påverka morgondagens kraft och värmeproduktion”, kommenterar Göran Hult.

Det skall bli ett stort privilegium att leda denna mycket kompententa styrelse, och utvecklingen av SENS/PHS till en ledande aktör inom energilagring” avslutar Marcus Sandling.

För frågor kontakta;

Sverker Littorin, IR ansvarig SENS; 070 875 53 09

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB bygger och levererar energilösningar till fastighetsägare, energibolag och kommuner. Produkterna baseras i huvudsak på energilagring i borrhålslager samt energieffektiv distribution och återvinning av energi. SENS vision är att bli den ledande aktören inom energilagring och distribution och bolaget är listat på Nordic MTF (NGM).

Prenumerera

Dokument & länkar