Hans Andréasson TF Ordförande för SENS

Report this content

Styrelsen i Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ) (”SENS”) har idag beslutat utse Hans Andréasson till tillförordnad styrelseordförande. Hans är idag ledamot i styrelsen och har tidigare varit ordförande för bolaget.

Styrelsen i SENS har idag beslutat utse Hans Andréasson till ordförande då Mikael Odenberg valt att avgå till följd av olika uppfattningar om hur bolagsstyrningen bäst skall ordnas.

Styrelsen beklagar Mikaels avgång då han bidragit med engagemang, kontaktnät och viktiga insikter, för vilket bolaget tackar honom.

Hans, som var ordförande innan Mikael Odenbergs tillträde, har viktig erfarenhet från energisektorn, där han varit styrelseledamot i bl.a. Axson Johnsson-ägda solkraftsutvecklare Alights styrelse. Han har även varit ledamot i Svenska Advokatsamfundet och ansvarig för Mannheimer Swartlings grupp för affärer inom Energy and Natural Resources. Detta kontaktnät kommer vara viktigt för SENS under implementeringen av den utökade inriktning mot sol och vind som tidigare kommunicerats.

För ytterligare information kontakta:

Otto Werneskog; VD;  0706280193


Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 april 2022 14:05.

Om SENS

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ), SENS, lösningar möjliggör omställningen mot en fossilfri och CO2 neutral energiförsörjning både lokalt och internationellt. SENS utvecklar, bygger och säljer storskaliga projekt inom sol- och vindkraft och energilager. Bolaget bedriver även konsultverksamhet mot energibolag och fastighetsägare inom termiska energisystem. Företaget är också aktivt inom teknikutveckling kopplad till förnybara energislag. Bolaget är listat på NGM Nordic SME under kortnamnet SUST.

Prenumerera