IQS Energi Komfort AB (publ) byter VD

Malin von Post har gemensamt med styrelsen kommit överens om att lämna sin befattning som VD för IQS Energi Komfort AB av personliga skäl.

Arne Olafsson, tidigare VD i IQS Energi Komfort AB 2013-2016, är utsedd av styrelsen som tillförordnad VD under tiden rekrytering av ny VD pågår

-”Då jag tidigare varit med och lagt grunden till det nya IQS Energi Komfort så är det ingen stor omställning för bolaget utan vi fortsätter arbetet med att positionera IQS Energi Komfort som det ledande bolaget i Sverige i segmentet energioptimering för fastigheter som planerat. Vi får genom min bakgrund i bolaget ett större säljfokus och ett mer aktivt arbete med strategiska samarbeten samt med förvärv i segmentet förnyelsebar energi”, säger Arne Olafsson, VD IQS Energi Komfort AB

-”Förvärvet av kundstock, offerter och personal i företaget Wermer Energilösningar Sverige AB ger oss nya möjligheter och kompetenser som ger effekt redan under andra halvåret. Arne, som fn är försäljningsansvarig, är mycket väl etablerad i företaget och har de bästa förutsättningarna för att genomföra integrationen på ett framgångsrikt sätt”, säger Sverker Littorin, Styrelseordförande i IQS Energi Komfort AB

Arne Olafsson har stor internationell erfarenhet av hela spektrumet av utmaningar i tillväxtbolag och är specialiserad på ”turn arounds” där det behövs strategier för snabb tillväxt, genomföra förvärv, rekrytering och ett tydligt ledarskap.

Arne äger via bolag ca 300 000 aktier i IQS Energi Komfort AB.

arne@energikomfort.se

+46(0)701825532

IQS Energi Komfort AB (publ) har gjort över 10 000 värmepumps installationer sedan bolaget grundades 1996 och är ett av Sveriges största IVT Center. Bolagets vision är att vara det självklara valet inom segmentet för energioptimering och värmepumps installationer. Framgångsfaktorn består av en egen stark organisation – inom försäljning, projektering, installation och service – i kombination med engagerade aktieägare som brinner för att bygga bolag med fokus på nöjda kunder. Bolaget är listat på Nordic MTF (NGM).

IQS Energi Komfort AB:s webbplats:
http://energikomfort.se

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Förvärvet av kundstock, offerter och personal i företaget Wermer Energilösningar Sverige AB ger oss nya möjligheter och kompetenser som ger effekt redan under andra halvåret. Arne, som fn är försäljningsansvarig, är mycket väl etablerad i företaget och har de bästa förutsättningarna för att genomföra integrationen på ett framgångsrikt sätt
Sverker Littorin, Styrelseordförande i IQS Energi Komfort AB