IQS Energi Komfort AB (publ) förvärvar verksamhet inom energilösningar

IQS Energi Komfort AB fortsätter att växa och förstärker sin position i fastighetssegmentet genom att förvärva verksamheten inklusive personal inom Wermer Energilösningar Sverige AB. Detta för att möta den ökande efterfrågan av våra tjänster inom energioptimering och installationer av värmepumpar.

IQS Energi Komfort AB övertar befintliga affärer, offertstock om ca 170 MSEK och kontrakterad men ej påbörjade projekt om 13 MSEK.  Tillträde är den 7 juni 2017 och även fem anställda från Wermer Energilösningar Sverige AB kommer att övertas. Köpeskilling erläggs genom en riktad emission på 1 Mkr till 6 kronor per aktie samt en tilläggsköpeskilling under 2017 och 2018 som baseras på utfall från de projekt som materialiseras ur den övertagna offertstocken.

-       För IQS Energi Komfort AB innebär detta att vi får en välkommen förstärkning av personal med gedigen kompetens inom fastighetssektorn. Med det här förvärvet kompletterar vi vår befintliga fastighetsavdelning för att klara den fortsatta tillväxten. Det innebär att vi med egen personal kan hjälpa kunden hela vägen från idé om energibesparing, tills dess att den nya energilösningen är installerad och klar. Efter att ha granskat Wermer och deras sätt att arbeta, allt från anbud till färdiga projekt är jag stolt över att välkomna såväl kunder som personal till IQS Energi Komfort AB, säger Malin von Post VD IQS Energi Komfort AB.

Wermer har det senaste året satsat och byggt upp en stabil och bred kundbas med uteliggande anbud och affärsförslag på ett totalt värde om ca 170 miljoner kronor. Utöver detta finns kontrakterade projekt om ca 13 miljoner som ännu ej startat och som skall vara färdigställda innan årsskiftet. Det är denna kundbas, kontrakterade affärer, anbud och affärsförslag som nu IQS Energi Komfort AB tar över.

-       Wermer har specialiserat sig inom fastighetssegmentet där det finns en stor utvecklingspotential, säger Göran Beronius, VD Wermer Energilösningar Sverige AB. Vi har etablerat oss som en av de främsta gällande bergvärmeprojekt i storstadsmiljö med ca 25 genomförda projekt i Stockholm innerstad, Eskilstuna och kommande projekt i Katrineholm.

Malin von Post

Verkställande Direktör

IQS Energi Komfort AB
Tillverkarvägen 16
187 66 Täby

Mobil    +46(0)70-871 12 78

Vxl        +46(0)8-588 671 50

E-mail   malin@energikomfort.se

Internet www.energikomfort.se

IQS Energi Komfort AB (publ) har gjort över 10 000 värmepumps installationer sedan bolaget grundades 1996 och är ett av Sveriges största IVT Center. Bolagets vision är att vara det självklara valet inom segmentet för energioptimering och värmepumps installationer. Framgångsfaktorn består av en egen stark organisation – inom försäljning, projektering, installation och service – i kombination med engagerade aktieägare som brinner för att bygga bolag med fokus på nöjda kunder. Bolaget är listat på Nordic MTF (NGM).

IQS Energi Komfort AB:s webbplats:
http://energikomfort.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

-       För IQS Energi Komfort AB innebär detta att vi får en välkommen förstärkning av personal med gedigen kompetens inom fastighetssektorn. Med det här förvärvet kompletterar vi vår befintliga fastighetsavdelning för att klara den fortsatta tillväxten. Det innebär att vi med egen personal kan hjälpa kunden hela vägen från idé om energibesparing, tills dess att den nya energilösningen är installerad och klar. Efter att ha granskat Wermer och deras sätt att arbeta, allt från anbud till färdiga projekt är jag stolt över att välkomna såväl kunder som personal till IQS Energi Komfort AB, säger Malin von Post VD IQS Energi Komfort AB.
Malin von Post VD IQS Energi Komfort AB
-       Wermer har specialiserat sig inom fastighetssegmentet där det finns en stor utvecklingspotential, säger Göran Beronius, VD Wermer Energilösningar Sverige AB. Vi har etablerat oss som en av de främsta gällande bergvärmeprojekt i storstadsmiljö med ca 25 genomförda projekt i Stockholm innerstad, Eskilstuna och kommande projekt i Katrineholm.
Göran Beronius, VD Wermer Energilösningar Sverige AB