IQS Energi Komfort AB (publ) inleder samarbete avseende industriell djuphålsborrning för förnyelsebar energi

IQS Energi Komfort AB breddar sitt produktutbud till att innefatta även Geotermisk energi för industriellt bruk utöver traditionell bergvärme, frånluftsåtervinning och solceller.

IQS Energi Komfort AB startar genom samarbetet med Lasse Aman och Sindeq Borrteknik AB ett nytt affärsområde inom IQS Energi Komfort AB som ska projektera och genomföra djuphålsborrning och utveckla kompletta industriella anläggningar för geotermisk energi med modern djuphålsteknik.

IQS Energi Komfort AB breddar därmed sitt produktutbud till att innefatta även Geotermisk energi för industriellt bruk.

- ”Vi på IQS Energi Komfort AB ser detta som en naturlig utveckling då intresset för förnyelsebar energi kontinuerligt ökar men det finns få tillgängliga industriella förnyelsebara energislag som levererar jämnt och pålitligt. Geotermisk Energi levererar en outtömlig, stabil och driftsäker förnyelsebar energi utan avbrott året runt. Nu finns tekniken för att genomföra industriella projekt av dignitet även utanför traditionella geografiska vulkaniska områden”, säger Arne Olafsson, VD IQS Energi Komfort AB.

Sindeq Borrteknik AB och Lasse Aman har stor erfarenhet från området och har sedan 2004 varit en av de ledande leverantörerna av relevant utrustning för geotermisk borrning. I takt med att intresset för djuphålsborrning för förnyelsebar energi i industriell skala ökar har Lasse Aman genom Sindeq Borrteknik AB valt att samarbeta med IQS Energi Komfort för att utveckla den, i första hand, svenska marknaden för djuphållsborrning för geotermisk energi.

IQS Energi Komfort AB (publ) etablerades 1996 och är ett av Sveriges ledande bolag inom segmentet förnyelsebar energi och som installerar anläggningar för bergvärme, frånluftsåtervinning och solceller. Bolagets vision är att vara det självklara valet inom segmentet för energioptimering för större fastigheter och villor, både för industriellt- och privat bruk. Framgångsfaktorn består av en egen stark organisation inom försäljning, projektering, installation och service. Bolaget är listat på Nordic MTF (NGM).

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Vi på IQS Energi Komfort AB ser detta som en naturlig utveckling då intresset för förnyelsebar energi kontinuerligt ökar men det finns få tillgängliga industriella förnyelsebara energislag som levererar jämnt och pålitligt. Geotermisk Energi levererar en outtömlig, stabil och driftsäker förnyelsebar energi utan avbrott året runt. Nu finns tekniken för att genomföra industriella projekt av dignitet även utanför traditionella geografiska vulkaniska områden”
Arne Olafsson, tf VD