IQS Energi Komfort AB (publ) och Sustainable Energy Solutions Sweden AB (SENS) inleder samarbete

Report this content

IQS Energi Komfort AB (publ) (Energi Komfort) och SENS har beslutat att inleda samarbete, för att tillsammans kunna ta sig an större och mera komplexa projekt inom värme och kylaområdet.

Genom att kombinera Energi Komforts expertis och stora erfarenhet rörande installation, drift och underhåll av värmepumpar och energioptimering i fastigheter med SENS innovativa egenutvecklade och patenterade systemlösningar för större fastigheter och hela områden, kan parterna gemensamt leverera miljövänliga, energieffektiva och driftssäkra lösningar för fastighetsägare, fastighetsutvecklare och kommuner, som exempelvis den nya generationens fjärrvärme, som bygger på framledningstemperaturer som ligger väsentligt lägre än vad fjärrvärmen idag håller. SENS patenterade lösning Kallt Nät™ använder temperaturer ner till ca 5°C tillsammans med moderna och effektiva värmepumpar som på plats i fastigheten lyfter temperaturen i den omfattning som behövs för tappvarmvatten eller uppvärmning. 
 ”Med det här samarbetet kan vi möta behovet av värme och kyla för hela fastighetsområden på ett innovativt, ytterst energieffektivt sätt.” säger VD Malin von Post IQS Energi Komfort AB (publ).
Samarbetet har konkret lett till att parterna nu närmare ser på möjligheterna att samarbeta i två projekt, två nybyggnadsprojekt i norra Storstockholmsområdet, där det lokala värmebehovet kan lösas genom ett Kallt Nät™ kombinerat med värmepumpar. I bägge fallen rör det sig om hundratals bostäder, skolor och förskolor samt annan offentlig verksamhet som kommer försörjas med distribuerade värmelösningar.

Malin von Post

Verkställande Direktör

IQS Energi Komfort AB
Tillverkarvägen 16
187 66 Täby

Direkt   +46(0)8-588 671 27
Mobil    +46(0)70-871 12 78

Vxl        +46(0)8-588 671 50

E-mail   malin@energikomfort.se

Internet www.energikomfort.se


CEO Jan Egenäs på SENS

SENS  | Sustainable Energy Solutions Fannys väg 3   131 54  Nacka (Stockholm, Sweden)

Mobil: +46 (0)70 593 71 38 

E-mail: jan.egenas@sens.se

Internet: www.sens.se

IQS Energi Komfort AB (publ)
IQS Energi Komfort AB (publ) har gjort över 10 000 värmepumpsinstallationer sedan bolaget grundades 1996 och är ett av Sveriges största IVT Center. Bolagets vision är att vara det självklara valet inom segmentet för energioptimering och värmepumps installationer. Framgångsfaktorn består av en egen stark organisation – inom försäljning, projektering, installation och service – i kombination med engagerade aktieägare som brinner för att bygga bolag med fokus på nöjda kunder. Bolaget är listat på Nordic MTF (NGM).

Sustainable Energy Solutions AB (SENS)
SENS är en världsledande aktör inom termiska energilager som levererar innovativa energilösningar som ger våra kunder bättre ekonomi och bättre miljöprofil. Våra patenterade lösningar gör våra systemlösningar baserade på energilagring och kall distribution enkla och snabba att implementera, med en förbättrad lönsamhet hos våra kunder och en hållbar energilösning som resultat.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Med det här samarbetet kan vi möta behovet av värme och kyla för hela fastighetsområden på ett innovativt, ytterst energieffektivt sätt.
Malin von Post