IQS Energi Komfort AB (publ), tecknade order 2017

Efter en svag början på året vände det i kvartal två och halvåret avslutades med ca 25 MSEK i tecknade order för, till största del, leverans 2017.

Den svaga inledningen av året i fastighetssegmentet berodde till stor del på arbete med att följa upp pågående säljprocesser och att flera projekt från 2016 behövde färdigställas. Villasegmentet vaknade också till liv först efter Påsk.

- ”Efter en svag början på året har vi nu tecknat order för motsvarande ca 25 MSEK för leverans under 2017. Genom inkråmsförvärvet av Wermer Energilösningar Sverige AB har vi tillfört bolaget ytterligare resurser framförallt inom fastighetssegmentet och kan nu öka tempot i försäljning, projektledning och installation”, säger Arne Olafsson, VD IQS Energi Komfort AB.

IQS Energi Komforts strategi att bli Sveriges ledande bolag i energioptimeringssegmentet står fast med värmepumpar som kärnområde men även med kompletterande solkraft och frånluftsåtervinning där bolaget kommer att öka sin aktivitet. Det blir därför allt viktigare att erbjuda kunderna avancerade fjärrövervakningslösningar för effektivt utnyttjande av anläggningen och speciellt i kombination med olika energislag för att minimera driftskostnaderna och maximera besparingen. Fastighetsmarknadens fokus på förnybara energilösningar befinner sig bara i ett inledande skede men förfrågningarna ökar hela tiden.

IQS Energi Komfort AB (publ) har gjort över 10 000 värmepumps installationer sedan bolaget grundades 1996 och är ett av Sveriges största IVT Center. Bolagets vision är att vara det självklara valet inom segmentet för energioptimering och värmepumps installationer. Framgångsfaktorn består av en egen stark organisation – inom försäljning, projektering, installation och service – i kombination med engagerade aktieägare som brinner för att bygga bolag med fokus på nöjda kunder. Bolaget är listat på Nordic MTF (NGM).

IQS Energi Komfort AB:s webbplats:
http://energikomfort.se

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Efter en svag början på året har vi nu tecknat order för motsvarande ca 25 MSEK för leverans under 2017. Genom inkråmsförvärvet av Wermer Energilösningar Sverige AB har vi tillfört bolaget ytterligare resurser framförallt inom fastighetssegmentet och kan nu öka tempot i försäljning, projektledning och installation
Arne Olafsson, VD IQS Energi Komfort AB