IQS Energi Komfort AB (publ) tecknar avsiktsförklaring om förvärv

IQS Energi Komfort AB (publ) har tecknat en avsiktsförklaring om att genomföra ett förvärv av ett bolag med en omsättning 2016 på ca 11 Mkr.

”Detta möjliga förvärv är helt i linje med vår strategi att möta den växande efterfrågan av energioptimering och fjärrstyrning av energisystem i fastigheter”, säger VD Malin von Post IQS Energi Komfort AB (publ).

IQS Energi Komfort AB har som målsättning att fortsätta att växa inom fastighetssegmentet jämfört med 2016. IQS Energi Komfort AB har genomfört ett flertal större anläggningsinstallationer under de senaste åren och driftövervakar även många av dessa.

Enligt Svenska Kyl och Värmepumpföreningen går branschen fortsatt väldigt bra och försäljningen av värmepumpar till fastigheter ökade med 14% under det första kvartalet i Sverige. Förklaringen som ges är dels den höga nybyggnadstakten och att värmepumpar för större fastigheter fortsätter att ta marknadsandelar från framförallt fjärrvärme. Det råder dock fortfarande brist på yrkeskunnig personal inom branschen.

”Med detta möjliga förvärv stärks spetskompetensen inom organisationen”, säger VD Malin von Post IQS Energi Komfort AB (publ).

Malin von Post

Verkställande Direktör

IQS Energi Komfort AB
Tillverkarvägen 16
187 66 Täby

Direkt   +46(0)8-588 671 27
Mobil    +46(0)70-871 12 78

Vxl        +46(0)8-588 671 50

E-mail   malin@energikomfort.se

Internet www.energikomfort.se

IQS Energi Komfort AB (publ) har gjort över 10 000 värmepumps installationer sedan bolaget grundades 1996 och är ett av Sveriges största IVT Center. Bolagets vision är att vara det självklara valet inom segmentet för energioptimering och värmepumps installationer. Framgångsfaktorn består av en egen stark organisation – inom försäljning, projektering, installation och service – i kombination med engagerade aktieägare som brinner för att bygga bolag med fokus på nöjda kunder. Bolaget är listat på Nordic MTF (NGM).

IQS Energi Komfort AB:s webbplats:
http://energikomfort.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Detta möjliga förvärv är helt i linje med vår strategi att möta den växande efterfrågan av energioptimering och fjärrstyrning av energisystem i fastigheter.
Malin von Post
Med detta möjliga förvärv stärks spetskompetensen inom organisationen.
Malin von Post