IQS Energi Komfort AB, summering 2016 och 2017 i korthet

Efterfrågan på bergvärme till större fastigheter ökar markant och Svenska Kyl och Värmepumpsföreningen redovisar att antal sålda fastighetsvärmepumpar 2016 ökat med ca 29% mot 2015. Förfrågningar från större fastigheter har ökat dramatiskt under inledningen på 2017 och med stor sannolikhet kan vi se fram emot ännu ett rekordår i segmentet.

Under 2016 har IQS Energi Komforts intäkter från fastighetssegmentet ökat markant, vilket är en trend som håller i sig 2017. Fastighetsmässan i mars 2017 bekräftar det mycket stora intresse fastighetsägare och bostadsrättsföreningar nu har för energioptimering i större skala.

Uppvärmning av fastigheten står idag för den enskilt största kostnaden i förvaltningskostnaderna. I linje med Grant Thorntons Fastighetsrapport 2014 uppgår uppvärmningskostnaderna till ca 40% av de totala förvaltningskostnaderna. Dessa kostnader kan fastighetsägarna minska med ca 50% med hjälp av värmepumpar, sol el och andra lösningar för energioptimering.

Komplexiteten i de större projekten förväntas öka med fjärrövervakning och löpande COP mätning som krav från de mer kvalificerade kunderna vilket är standard i IQS Energi Komforts erbjudande i fastighetssegmentet. 

  • Nytecknade order 2016 i fastighetssegmentet uppgår till ca 60 MSEK.
  • Av order om ca 60 MSEK 2016 levererades ca 40 MSEK i 2016.
  • Ca 20 MSEK av tecknade order från 2016 ska levereras 2017.
  • Enligt SKVP har försäljningen av fastighetsvärmepumpar i branschen ökat med ca 29% mot 2015.
  • Försäljningen i Villasegmentet har enligt SKVP minskat med ca 5%, och där har IQS Energi Komfort ökat sin försäljing med ca 12%. 
  • 2017 har börjat positivt med en ökning i omsättningen, primärt fastighet, om ca 30% mot föregående år (jan-feb).
  • Nya order, borrtillstånd eller avsiktsförklaringar 2017 uppgår till ca 5 MSEK
  • Ytterligare order om ca 20 MSEK förväntas före sommaren.

"IQS Energi Komfort Ab (publ) fortsätter att växa och ta marknadsandelar i en marknad i kraftig tillväxt. 2016 blev ett totalt trendbrott i marknaden och för IQS Energi Komfort AB. Den stora ökningen av förfrågningar avseende värmepumpar och energioptimering för fastigheter indikerar på att 2017 kommer att bli ännu ett rekordår i segmentet", säger Sverker Littorin, ordförande i IQS Energi Komfort AB

En mer uttömmande rapport finns att ladda ned på vår hemsida, www.energikomfort.se


IQS Energi Komfort AB (publ), vars aktier är noterade på Nordic MTF (NGM), har sedan 1996 hjälpt stora och små fastighetsägare att sänka sina energikostnader för värme och kyla.

Vi har installerat fler än 10 000 värmepumpar och är en av IVT:s största återförsäljare i Sverige.

Energi Komfort har alltid som målsättning att utföra entreprenader med egna resurser för att säkerställa leveranskvaliteten från projektering till driftsättning. När vi installerar en anläggning är det företrädesvis med vår egen personal. Detta ger extra trygghet då kunden endast har en kontaktperson under hela projektet, både före och efter en installation. Information som vi samlar på oss under projektet och vid drift av anläggningen finns på ett ställe.

Vår ambition är att vara det självklara alternativet för köp av värmepumpar, service, fjärrövervakning och kringliggande tjänster. Våra kunder ska alltid känna sig väl omhändertagna och känna sig trygga med oss som leverantör.

IQS Energi Komfort AB (publ) är noterat på Nordic MTF (NGM) och har idag närmare tusen aktieägare. Målet med noteringen är att göra IQS Energi Komfort Ab (publ) till ett mer transparant och långsiktigt bolag för våra kunders trygghet då en investering i bergvärme ska ses på lång sikt.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

IQS Energi Komfort Ab (publ) fortsätter att växa och ta marknadsandelar i en marknad i kraftig tillväxt. 2016 blev ett totalt trendbrott i marknaden och för IQS Energi Komfort AB. Den stora ökningen av förfrågningar avseende värmepumpar och energioptimering för fastigheter indikerar på att 2017 kommer att bli ännu ett rekordår i segmentet
Sverker Littorin, ordförande i IQS Energi Komfort AB (publ)