IQS Energi Komforts företrädesemission på 8,3 tecknad till 92,6 %

Den nu avslutade företrädesemissionen i IQS Energi Komfort blev tecknad till 7,7 Mkr motsvarande 92,6 % av det totala emissionsbeloppet. Av beloppet tecknade garanterna 4,8 Mkr. 1,6 Mkr tecknades via kvittning och resterande 1,3 Mkr tecknades med eller utan teckningsrätter. Antalet aktier efter emissionen uppgår till 11 435 844 och det egna kapitalet kommer stärkas med 2 750 000 kronor.

IQS Energi Komfort AB är ett av ytterst få bolag i segmentet förnyelsebar energi som installerar samtliga nu tillgängliga tekniker som bergvärme, frånluftsåtervinning, solpaneler och andra relevanta tekniker samt kombinationer av dessa för att uppnå maximal besparing till minsta möjliga investering och teknikrisk.

Prenumerera

Dokument & länkar