Kommuniké från Extra bolagstämma 17 juli, 2020

Sustainable Energy Solution Sweden Holding AB (SENS) har avhållit extra bolagstämma  i Stockholm den 17 juli 2020. Enligt kallelsen omfattade beslutspunkterna endast punkten nedan.

Styrelsen föreslår att stämman godkänner att överlåta samtliga aktier i dotterbolaget Sustainable Energy Solutions Sweden AB till MLT, i enlighet med de villkor som närmare framgår av styrelsens redogörelse därför, som publicerats på Bolagets hemsida den 26 juni 2020.

Stämman beslutade enhälligt enligt styrelsens förslag.

För vidare information vänligen kontakta Bolagets VD Calle Wellenius på calle.wellenius@sens.se eller på tel nr 0704 18 40 20.

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB bygger och levererar energilösningar till fastighetsägare, energibolag och kommuner. Produkterna baseras i huvudsak på energilagring i borrhålslager samt energieffektiv distribution och återvinning av energi. SENS vision är att bli den ledande aktören inom energilagring och distribution och bolaget är listat på Nordic MTF (NGM).

Prenumerera

Dokument & länkar