LMK Ventures utökar sitt garantiåtagande i den kommande nyemissionen

Report this content

LMK Ventures har som tidigare meddelats åtagit sig att garantera den kommande nyemissionen i SENS. Även MLT AB har ställt ut garantier och teckningsförbindelser, varför emissionen varit garanterad till ca 83%.

Då LMK nu ser ett intresse av att öka sitt engagemang i händelse av en ej fulltecknad emission har de idag beslutat att ställa ut ytterligare en garanti på 2 miljoner, vilket innebär att emissionen kommer att teckas i sin helhet.

”Det är mycket roligt med det engagemang LMK visar genom denna ytterligare garanti, och att vi nu kan se fram emot en fulltecknad emission, även omvåra mindre ägare inte fullt tecknar sina andelar”, säger Calle Wellenius, VD SENS.

För frågor kontakta;

Calle Wellenius, VD SENS; 0704 184 020

Sverker Littorin, IR ansvarig SENS; 0708 755 309

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB bygger och levererar energilösningar till fastighetsägare, energibolag och kommuner. Produkterna baseras i huvudsak på energilagring i borrhålslager samt energieffektiv distribution och återvinning av energi. SENS vision är att bli den ledande aktören inom energilagring och distribution och bolaget är listat på Nordic MTF (NGM).

Prenumerera

Dokument & länkar