Ny föreslagen styrelseledamot för SENS

Sustainable Energy Solution Sweden Holding AB avser knyta en mycket kompetent ny person till styrelsen.

Den 51 årige Civilingenjören Mathias Edstedt är föreslagen till den kommande Bolagstämman som ny styrelseledamot.

Tidigare har Mathias bland annat arbetat som VD i Stockholm Gas AB och Brista Kraft AB likväl som investeringschef på Stockholm Exergi AB.

Han har tidigare suttit i styrelsen för Bromölla Fjärrvärme AB och branschföreningen Energigas Sverige.

Idag arbetar Mathias som Affärsutvecklingschef på Gasnätet Stockholm AB där han även sedan 2017 suttit i styrelsen.

Sedan 2015 sitter han även i styrelsen för Konsumenternas Energi marknadsbyrå AB, utsedd av branschföreningen Energigas Sverige.

- Jag är mycket glad över att Bolagets styrelse skall få en chans att samarbeta och nyttja Mathias kompetens och kontakter, säger Hans Andreasson, Ordförande i SENS

................................................................................................................

För vidare information i detta ärende vänd er till företagets VD Göran Beronius på tel 070-8980831 eller goran.beronius@sens.se

Om SENS:

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB bygger och levererar energilösningar till fastighetsägare, energibolag, kommuner och privatpersoner. Produkterna baseras i huvudsak på energilagring i borrhålslager samt energieffektiv distribution och återvinning av energi. Sedan samgåendet med Energikomfort verkar även bolaget inom energioptimering och värmepumpinstallationer för privatpersoner under varumärket Energikomfort. SENS vision är att bli den ledande aktören inom energilagring och distribution och bolaget är listat på Nordic MTF (NGM).

Prenumerera

Dokument & länkar