SENS, har till följd av spridningen av coronaviruset fattat beslut om att skjuta upp årets bolagsstämma till ett senare datum.

Report this content

Med anledning av den rådande osäkerheten till följd av Covid-19 har styrelsen i Sustainable Energy Solution (”SENS”) AB (publ) fattat beslut om att senarelägga årets bolagsstämma till den 2/6 -2020. Information om stämman kommer även uppdateras på SENS hemsida

För frågor kontakta;

Hans Andreasson, Styrelseordförande                                  070 590 07 57

Calle Wellenius, Koncernchef SENS;                                   0704 184 020

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB bygger och levererar energilösningar till fastighetsägare, energibolag och kommuner. Produkterna baseras i huvudsak på energilagring i borrhålslager samt energieffektiv distribution och återvinning av energi. SENS vision är att bli den ledande aktören inom energilagring och distribution och bolaget är listat på Nordic MTF (NGM).

Prenumerera

Dokument & länkar