SENS, har till följd av spridningen av coronaviruset fattat beslut om att skjuta upp årets bolagsstämma till ett senare datum.

Med anledning av den rådande osäkerheten till följd av Covid-19 har styrelsen i Sustainable Energy Solution (”SENS”) AB (publ) fattat beslut om att senarelägga årets bolagsstämma till den 2/6 -2020. Information om stämman kommer även uppdateras på SENS hemsida

För frågor kontakta;

Hans Andreasson, Styrelseordförande                                  070 590 07 57

Calle Wellenius, Koncernchef SENS;                                   0704 184 020

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB bygger och levererar energilösningar till fastighetsägare, energibolag och kommuner. Produkterna baseras i huvudsak på energilagring i borrhålslager samt energieffektiv distribution och återvinning av energi. SENS vision är att bli den ledande aktören inom energilagring och distribution och bolaget är listat på Nordic MTF (NGM).

Prenumerera

Dokument & länkar