SENS affär med Vi Värmer Sverige är slutförd.

Report this content

Den affär med Vi Värmer Sverige som SENS informerade om den 19 september är nu slutförd, köpeskillingen har erlagts och tillträde har skett.

Vi Värmer Sverige har därmed tagit över privatkundsverksamheten som tidigare bedrevs under varumärket Energikomfort.

SENS kommer nu fokusera på kommersiella motparter i linje med strategin att bli den ledande svenska aktören inom lagring och distribution av termisk energi.

Den avyttrade verksamheten kommer fortsatt bedrivas under namnet Energikomfort.

För frågor kontakta;

Calle Wellenius, vVD SENS 0704 18 40 20

Sverker Littorin, IR ansvarig SENS; 0708 755 309

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB bygger och levererar energilösningar till fastighetsägare, energibolag och kommuner. Produkterna baseras i huvudsak på energilagring i borrhålslager samt energieffektiv distribution och återvinning av energi. SENS vision är att bli den ledande aktören inom energilagring och distribution och bolaget är listat på Nordic MTF (NGM).

 

Denna information är sådan som Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 oktober 2019 kl. 16.00 CET. 

Prenumerera

Dokument & länkar