SENS bygger en komplett geoenergianläggning med unik tekniklösning åt Elisby

Report this content

SENS har fått förtroendet att bygga en komplett anläggning för energiåtervinning från COOPs färskvarulager i Västerås åt Elisby fastigheter. Anläggningen kommer ta tillvara spillvärme från färskvarulagret och leverera den till det aktivitetshus som Elisby håller på att uppföra bredvid färskvarulagret.

Genom SENS innovativa lösning kan kostnaderna för uppvärmning sänkas signifikant, samtidigt som man undviker en stor miljöbelastning. Lösningen är baserad på att spillvärme tas från en kylmaskin och därifrån levereras till aktivitetshusets undercentral. Som komplement till spillvärmen används dels värmepumpar, dels en elpanna för spets. För att ytterligare öka verkningsgraden installeras också ett borrhålslager, som under årets varmare månader kan laddas med energi i form av spillvärmen från kylmaskinen. Lagret ger även möjlighet att leverera en stor mängd frikyla, samtidigt som värmepumparna kan stötta kylaproduktionen vid behov. Slutligen kommer systemet initialt fjärrövervakas och styras av SENS drift- och serviceorganisation.

Entreprenadvärdet är i storleksordningen fyra miljoner kronor, och kommer färdigställas under första halvåret nästa år.

”Det är med stor stolthet vi kan leverera en äkta SENS-lösning till Elisby. Den innehåller alla de komponenter vi tycker är viktiga i ett energisystem, lagring, återvinning och effektivitet. Genom att sammanföra en mängd beprövade teknologier på ett innovativt sätt, når vi resultat som är unika för SENS” säger VD Göran Beronius.

”Att vi nu får förtroendet att leverera en fullskalig SENS lösning visar verkligen på det vi tidigare kommunicerat, nämligen att marknaden nu mognat och är redo för en större utrullning av denna typ av system”, tillägger Calle Wellenius, vVD och försäljningschef.

För frågor kontakta;

Calle Wellenius, vVD SENS; 0704 184 020

Sverker Littorin, IR ansvarig SENS; 0708 755 309

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB bygger och levererar energilösningar till fastighetsägare, energibolag och kommuner. Produkterna baseras i huvudsak på energilagring i borrhålslager samt energieffektiv distribution och återvinning av energi. SENS vision är att bli den ledande aktören inom energilagring och distribution och bolaget är listat på Nordic MTF (NGM).

 

Prenumerera

Dokument & länkar