SENS bygger innovativt energilager åt RA-Bygg

Report this content

Sustainable Energy Solution Sweden Holding AB (publ) (”SENS”) har fått en order att genomföra borrningen av ett innovativt större energilager från RA-Bygg. Lagret skall betjäna Norsvik, den anläggning som Stockholm Hamnar just nu uppför i Nynäshamn.

Lagret kommer omfatta totalt 4 300 borrmeter, och den totala entreprenadsumman är ca 1,3 miljoner kronor. Mer specifikt skall energilagret betjäna byggnaderna Tullhuset och RoRo huset i hamnen.

Projektet utförs av SENS gruppen, genom dess helägda borrbolag Wesssman och kommer påbörjas under innevarande år.

”Det känns otroligt kul att vi fått möjligheten att genomföra detta projekt. Speciellt som det är det andra borrjobbet vi gör på anläggningar som tillhör Stockholms Hamnar”, säger Pelle Wessman.

”Återigen ser vi att vi får förtroende från våra kunder inom alla våra affärsområden. Vi ser nu att vi för många är den naturliga partnern, vare sig det gäller borrning, konsulttjänster eller installationsentreprenader”, kommenterar Calle Wellenius, vVD och försäljningschef på SENS.

För ytterligare information kontakta;

Calle Wellenius, vVD SENS; 0704 184 020

Sverker Littorin, IR ansvarig SENS; 0708 755 309

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB bygger och levererar energilösningar till fastighetsägare, energibolag och kommuner. Produkterna baseras i huvudsak på energilagring i borrhålslager samt energieffektiv distribution och återvinning av energi. SENS vision är att bli den ledande aktören inom energilagring och distribution och bolaget är listat på Nordic MTF (NGM).

 

Denna information är sådan som Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 november 2019 kl. 17.00 CET. 

Prenumerera

Dokument & länkar