SENS bygger ytterligare en hållbar energilösning åt Vattenfall.

Report this content

SENS har genom i sitt samarbete med Vattenfall fått förtroendet att uppföra ytterligare en hållbar energilösning. Det är det nionde projektet som SENS genomför sedan samarbetet startade med Vattenfall.

Entreprenaden omfattar en geoenergilösning med 12st hål som är 300m djupa och 4 st 80kW värmepumpar. SENS genomför själva borrningen inom gruppen tack vare den kunskap som kom med förvärvet av Wessman Group under föregående år. Förutom geoenergilösningen kommer en biooljepanna användas som spets för att uppnå bästa möjliga miljöprestanda. Totalt sett är SENS entreprenad på 3,4 Mkr.

Projektet ligger inom ramen för det samarbete SENS sedan tidigare har med Vattenfall, och visar på den marknadsutveckling som nu sker kring miljösmarta energianläggningar. Affären är en kombination av Vattenfalls strategiska arbete och SENS tekniska kunnande som ger kunderna en kostnadseffektiv och robust lösning till ett attraktivt pris.

”Återigen väljer en kund ett system från SENS som ger mycket goda miljöprestanda i kombination med ett attraktivt pris. Marknaden är nu mogen för en större utrullning av dessa system i större skala, vilket inte minst märks på de order vi tagit under hösten.” kommenterar SENS VD Göran Beronius.

För frågor kontakta;

Göran Beronius VD SENS; 0708 980 831

Calle Wellenius, vVD SENS 0704 18 40 20

Sverker Littorin, IR ansvarig SENS; 0708 755 309

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB bygger och levererar energilösningar till fastighetsägare, energibolag och kommuner. Produkterna baseras i huvudsak på energilagring i borrhålslager samt energieffektiv distribution och återvinning av energi. SENS vision är att bli den ledande aktören inom energilagring och distribution och bolaget är listat på Nordic MTF (NGM).

Prenumerera

Dokument & länkar