SENS dotterbolag Wessman drilling solution borrar geolager i Österåker

Report this content

Wessman Drilling Solution vilket är ett helägt dotterbolag till SENS har fått i uppdrag av Kungälvs rör att borra ett borrhålslager som skall betjäna en ny idrottshall belägen i Österåker norr om Stockholm.

Multihallen som Österåkers kommun fattade beslut om att bygga i juni 2020 hade byggstart under september månad. Multihallen kommer att bli 13 000m2 stor och ge möjlighet till många olika idrotter. Man räknar med att hela hallen kommer att stå klar i augusti 2022. Geolagret kommer att bestå av 26 energibrunnar som vardera är 240m djupa. Tillsmannas ger det 6 240 borrmeter. Borrning kommer att påbörjas under februari 2021 och förväntas vara klar under mars månad. Ordern har ett värde om ca 1 700 000kr

”Vi har samarbetat med Kungälvs rör i flera projekt tidigare, men de projekten har inte varit lika stora som det här. Vi är såklart mycket glada över att ha fått förtroendet att hjälpa Kungälvs rör att göra borrhålslagret.”, säger Per Wessman ansvarig på Wessman Drilling Solutions.

För frågor kontakta;

Calle Wellenius, VD SENS; 0704 184 020

Sverker Littorin, IR ansvarig SENS; 0708 755 309

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB bygger och levererar energilösningar till fastighetsägare, energibolag och kommuner. Produkterna baseras i huvudsak på energilagring i borrhålslager samt energieffektiv distribution och återvinning av energi. SENS vision är att bli den ledande aktören inom energilagring och distribution och bolaget är listat på Nordic MTF (NGM).

Denna information är sådan som Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 januari 2021 kl. 15.30 CET. 

Prenumerera

Dokument & länkar