SENS erhåller stort energiborrningsuppdrag på över 6 miljoner kronor åt Energy Machines Sweden AB

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (SENS) har via sitt dotterbolag Wessman Drilling Solution AB tecknat ett avtal med Energy Machines Sweden AB gällande energiborrningsuppdrag till ett värde om drygt 6,3 miljoner kronor. Energy Machines skall leverera en komplett installation av kyl- och värmepumpar om totalt 1,2 MW effekt. Uppdraget gäller ett projekt åt fastighetsbolaget Kungsleden om ca 20 000 kvm kontorsfastighet i Danderyd, Stockholm.

För vidare frågor vänligen kontakta VD Göran Beronius på goran.beronius@sens.se,
telefon 070-898 08 31 eller David Hermansson, Projektledare Energy Machines, på david.hermansson@energymachines.com eller telefon 070-874 67 38. 

Om SENS:

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB bygger och levererar energilösningar till fastighetsägare, energibolag, kommuner och privatpersoner. Produkterna baseras i huvudsak på energilagring i borrhålslager samt energieffektiv distribution och återvinning av energi. Sedan samgåendet med Energikomfort verkar även bolaget inom energioptimering och värmepumpinstallationer för privatpersoner under varumärket Energikomfort. SENS vision är att bli den ledande aktören inom energilagring och distribution och bolaget är listat på Nordic MTF (NGM).

Om Energy Machines:

Energy Machines skapar hållbar fastighetsdrift med minskad klimatpåverkan och ökad lönsamhet. Vi hjälper dig att öka ditt miljöansvar och minimera energikostnaderna med integrerade systemlösningar som omvandlar energi lagrad i berg, vatten och mark till egenproducerad värme, kyla och tappvarmvatten.

Prenumerera

Dokument & länkar