SENS färdigställer uppdrag med IKEA

Report this content

SENS och IKEA-samarbete går mot färdigställande kring byte av kylsystem i flertalet varuhus i Sverige

IKEA har högt ställda hållbarhetsmål för sin verksamhet och sina varuhus. Som ett led i detta byts köldmedlen i deras kylmaskiner ut till mer hållbara alternativ. SENS har haft i uppdrag att i samarbete med Alfred Consulting, projektera och handla upp kylsystem, för att ersätta kylmaskinerna med mer miljövänligt köldmedium, samt att öka tillvaratagandet av spillvärme från kylmaskinerna.

SENS relation med IKEA började 2020 och har sedan dess arbetat med konvertering av kylsystem i flertalet varuhus ute i landet, bl.a. i Älmhult, Västerås, Jönköping, Helsingborg, Malmö-Svågertorp, Sundsvall, Örebro och Stockholm-Gallerian. Projekten som påbörjades under 2021 börjar nu nå sitt slut. Senaste varuhusen som SENS åtagit sig att hjälpa till att byta kylsystem på påbörjades under september förra året, varpå projektering och upphandlingen av köldsystem blev färdigställda slutet på året. Därefter påbörjades entreprenadarbetet som planeras slutbesiktningen före sommaren. Värdet av projekten är hittills värda omkring 3 MSEK för SENS.

”Vi är glada att SENS kunnat hjälpa IKEA med sitt hållbarhetsarbete och att vi fått möjlighet att bidra med vår spetskompetens kring energilösningar” säger VD Otto Werneskog kring uppdraget som blir slutfört nu i samband med slutbesiktningen.

För ytterligare information kontakta:

Otto Werneskog; VD;  0706280193

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 april 2022 14:30.

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ), SENS, tillhandahåller lösningar som möjliggör omställningen mot en fossilfri och CO2 neutral energiförsörjning både lokalt och internationellt. SENS utvecklar, bygger och säljer storskaliga projekt inom sol- och vindkraft och energilager. Bolaget bedriver även konsultverksamhet mot energibolag och fastighetsägare inom hållbara energisystem. Företaget är också aktivt inom teknikutveckling kopplad till förnybara energislag och energilagring. Bolaget är listat på NGM Nordic SME under kortnamnet SUST.

Prenumerera

Dokument & länkar