SENS går vidare med en av Sveriges största solkrafts- och batteripark, signerar markarrende om 23 hektar med Filipstads kommun

Report this content

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (”SENS” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget har signerat ett arrendeavtal med Filipstads kommun avseende byggnation av en solcellspark med batterilagring beläget utanför Filipstad. Totalt uppskattas hela projektet uppnå en effekt om 45 MW.

SENS fördjupar samarbetet ytterligare med Filipstads kommun, där ett nytt energikluster börjar formas allteftersom fler initiativ har initierats under den senaste perioden. Idag har SENS signerat ett arrendeavtal med Filipstads kommun som avser ett nytt projekt vilket omfattar en kombinerad solcells- och batterilösning. Ytan sträcker sig över 23 hektar (230 000 m2) där det planeras att upprätta ca 20 MW solkraft och 25 MW batterilagring. Projektet är lokaliserat strax söder om Filipstads industriområde, där även större industriella aktörer ligger. Projektet ingår i den storsatsning på hållbara energilösningar som görs i Filipstad.

Den nya anläggningen, kommer att tillsammans med SENS energilagringsprojekt Värmlandsbergsgruvan, skapa ett energikluster i regionen. Det signerade arrendeavtalet med Filipstads kommun säkerställer att projektet nu går in i en mer aktiv utvecklingsfas. Första stegen tas omgående och byggnationen av solcellsparken bedöms påbörjas inom    6-12 månader när de slutgiltiga projekträttigheterna för att upprätta och operera solkrafts- och batteriprojekt är på plats.

Henrik Boman, VD för SENS, kommenterar:
Vårt samarbete med Filipstad fortsätter att intensifieras och vi är mycket stolta över att få förtroendet att utveckla detta unika och omfattande projekt där våra hållbara energilösningar kommer tillföra regionen miljövänlig och förnyelsebar energi. Vi är stolta att leda utvecklingen av det energiklustret som börjar formas i Filipstad där vår delaktighet visar på vår potential att erbjuda framtidens energisystem.”

 

Hannes Fellsman, kommundirektör Filipstads kommun, kommenterar:
”Vi tycker att det oerhört positivt att Filipstad nu kommer att bidra till en ökad grön energiproduktion som behövs för det lokala, regionala och nationella behovet. Vi ser fram emot att SENS startar sin produktion även om det såklart är flera steg som måste tas innan deras anläggning är i produktion. Filipstads kommuns del i detta är att vi arrenderar ut lämplig mark”.  

För ytterligare information kontakta:
Henrik Boman, VD; Tel: 070-224 63 61

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 januari 2023 13:45.

Om SENS
Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ)(”SENS”), tillhandahåller lösningar som möjliggör omställningen mot en fossilfri och CO2 neutral energiförsörjning både lokalt och internationellt. SENS har utvecklat ett energilagringskoncept som möjliggör långtidslagring av energi på ett teknologiskt, ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart sätt, s.k. underjordisk pumpkraftslagring (UPHS). SENS utvecklar, designar, bygger och säljer storskaliga energiprojekt genom att kombinera nästa generations energilagringsteknologi med energiproduktion från sol- och vindkraft. Bolaget bedriver även konsultverksamhet inom hållbara energisystem och energilagring. Bolaget är listat på NGM Nordic SME under kortnamnet SUST.

Prenumerera

Dokument & länkar