SENS-gruppen tar upp lån av närstående

Sustainable Energy Solution (”SENS”), har tagit upp två kortfristiga lån om sammanlagt 600 000 SEK

Lånet har en löptid till 30 juni 2020 och 6 % årlig ränta. Långivare är två av bolagets större aktieägare MLT, MLT kontrolleras av Hans Andreasson, ordförande i SENS och Albert Elfström, medgrundare i SENS. Den andra långivaren är Jean Nicou, medgrundare till SENS

För frågor kontakta;

Calle Wellenius, Koncernchef SENS;                                   0704 184 020

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB bygger och levererar energilösningar till fastighetsägare, energibolag och kommuner. Produkterna baseras i huvudsak på energilagring i borrhålslager samt energieffektiv distribution och återvinning av energi. SENS vision är att bli den ledande aktören inom energilagring och distribution och bolaget är listat på Nordic MTF (NGM).

Prenumerera

Dokument & länkar