SENS-gruppen tilldelas projekt på ca sju miljoner av Uppsalahem

Report this content

Uppsalahem har vid en offentlig upphandling av energisystem till Blodstenvägen funnit att det mest konkurrenskraftiga anbudet kom från SENS. Totalt omfattar projektet 13 hus på tre våningar, totalt 252 lägenheter. Tilldelningsbeslutet har ännu inte vunnit laga kraft.

Genom en lösning där frånluft återvinns, och värmen från den förs till värmepumpar, kan en kraftigt förbättrad energiprestanda uppnås, samtidigt som spetslasten i systemet hanteras via fjärrvärme.

Projektet omfattar byggandet av ett ledningsnät med köldbärarkulvertar, anslutning av frånluftsaggregat till kölbärarnätet, installation av ny fjärrvärmeundercentral, samt installation av värmepumpar. Vidare skall SENS funktionstesta systemet, driftsätta och överlämna det till Uppsalahem den 28/2 nästa år.

Entreprenadvärdet är i storleksordningen sju miljoner kronor.

”Ett uppdrag av den här storleken och komplexiteten visar verkligen på det vi tidigare sett, att marknaden nu ser på SENS som en trovärdig, stabil och innovativ partner. Självklart är det också roligt att få bygga energisystem som bidrar till en hållbar utveckling och minskar allas vår miljöpåverkan”, säger Calle Wellenius, vVD och försäljningschef.

För frågor kontakta;

Calle Wellenius, vVD SENS; 0704 184 020

Sverker Littorin, IR ansvarig SENS; 0708 755 309

 

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB bygger och levererar energilösningar till fastighetsägare, energibolag och kommuner. Produkterna baseras i huvudsak på energilagring i borrhålslager samt energieffektiv distribution och återvinning av energi. SENS vision är att bli den ledande aktören inom energilagring och distribution och bolaget är listat på Nordic MTF (NGM).

 

Denna information är sådan som Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 oktober 2019 kl. 16.00 CET. 

Prenumerera

Dokument & länkar