SENS-gruppens CFO har beslutat lämna bolaget

SENS-gruppens CFO Camilla Bergensand har idag beslutat lämna bolaget för nya utmaningar. Camilla har arbetat i koncernens bolag sedan 2015, och varit med i bolagets tillväxt.

Camilla kommer arbeta kvar i bolaget till den sista augusti 2020, och SENS har påbörjat en rekryteringsprocess för att hitta hennes efterträdare på tjänsten.

”Camilla har under alla år i koncernen varit en ytterst lojal medarbetare, med stort fokus på vår verksamhet. Vi önskar henne lycka till hennes nya utmaningar, och har påbörjat ett arbete med att rekrytera hennes efterträdare. Bolaget har i kvarvarande ekonomifunktioner en stabil plattform att bygga på, och målsättningen är att vi skall ha en kandidat på plats senast den första september.”, säger Calle Wellenius, VD SENS.

För frågor kontakta;

Calle Wellenius, VD SENS; 0704 184 020

Sverker Littorin, IR ansvarig SENS; 0708 755 309

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB bygger och levererar energilösningar till fastighetsägare, energibolag och kommuner. Produkterna baseras i huvudsak på energilagring i borrhålslager samt energieffektiv distribution och återvinning av energi. SENS vision är att bli den ledande aktören inom energilagring och distribution och bolaget är listat på Nordic MTF (NGM).

Denna information är sådan som Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 juni 2020 kl. 15.30 CET. 

Prenumerera

Dokument & länkar