SENS inleder samarbete med thyssenkrupp Uhde Africa kring underjordiska pumpkraftslager i Sydafrika

Report this content

 6 Oktober 2021

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ) (”SENS” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget har ingått ett samarbete med thyssenkrupp Uhde Africa kring underjordiska pumpkraftslager (RUPHES) i Sydafrika. Samarbetet avser en förstudie på en specifik site i Sydafrika med målsättningen att utveckla ett fullskaligt projekt tillsammans. thyssenkrupp Uhde Africa samarbetar med ett antal internationella bolag kring möjligheten att återanvända övergivna gruvor där nu även SENS kommer ingå.

Tillträdande VD Lise Toll:

”Vi ser nu våra internationella ambitioner realiseras och portföljarbetet av storskaliga och kommersiella projekt påbörjas. Samarbetet med thyssenkrupp öppnar möjligheter för oss att ta oss an storskaliga internationella energilagringsprojekt, i linje med SENS nya strategi. Tillsammans kommer vi nu undersöka potentialen i djupa guldgruvor och att nyttja dessa för en mer hållbar morgondag ihop med ett av världens ledande industriföretag. Det är ett genombrott för den gröna energiomställningen i Sydafrika om detta realiseras för det har stora möjligheter i ett flertal projekt som ser ut på liknande sätt.”

Sydafrika har goda förutsättningar för förnybar energiproduktion från både sol och vind. Landet har ett stort antal nedlagda gruvor där det finns stor potential att lagra förnybar energi med hjälp av pumpkraftverk. Sydafrika har därmed förutsättningar att bli en ledande nation inom förnybara energisystem och utgör en attraktiv marknad för energilagring. I dagsläget står pumpkraftverk för en avsevärd del av världens energilagring, över 90%. De väldigt djupa guldgruvorna i Sydafrika har utmärkta förutsättningar med hänsyn till fallhöjd och geologi och utgör därmed optimala platser för lagring av energi från pumpkraftverk. Förutsättningarna i guldgruvorna innebär väsentligt reducerade kostnader då de nödvändiga komponenterna för att implementera pumpkraftverk redan finns tillgängliga.

Omställningen till att generera energi från förnybara energikällor i Sydafrika realiseras genom produktion av solkraft som ligger i par med best practice i världen, cirka USD 0,211 / kWh. Sydafrikas väletablerade sol- och vindresurser innebär att det är billigare att använda inhemsk el från förnybara energikällor, än att exempelvis importera utländsk gas. Lagringen av den förnybara energin kommer sannolikt att spela en viktig och integrerad roll i Sydafrikas omställning till en mer hållbar energiförsörjning.

Den ökade efterfrågan av förnybara energikällor och att bekämpa klimatkrisen förväntas driva marknadstillväxten av energilagring. Därmed har SENS förutsättningarna att bli en viktig aktör. Underjordiska pumpkraftslager, (Renewable Underground Pumped Hydroelectric Energy Storage, (”RUPHES”), i övergivna gruvor kan utgöra en stor del av den energilagringen. Genom att använda gruvorna sparar projektet in behovet av att bygga reservoarer för vattnet, som annars utgör en betydande del av projektkostnaden. Vidare säkras eventuella miljörisker som är förknippade med bland annat grundvatten i övergivna gruvor. SENS har genom sitt pilotprojekt på Åland, med stöd från EU och Energimyndigheten, visat att det blir effektivt och kostnadsbesparande att använda övergivna gruvor för pumpkraft. Samma resultat har påvisats i ett demonstrationsprojekt i Kidston i Australien, där en övergiven guldgruva har nyttjats.

thyssenkrupp Industrial Solutions South Africa, är det lokala dotterbolaget till thyssenkrupp Industrial Solutions AG (Business Unit Uhde) och är ledande inom design, konstruktion och service av industrianläggningar och system. thyssenkrupp Udhe Africa samarbetar med ett flertal internationella bolag gällande möjligheten att återanvända övergivna gruvor. Sedan 2020 har thyssenkrupp Udhe Africa avtal med Wismut GmbH som arbetar med sanering och restaurering av nedlagda gruvor i Sydafrika. SENS utvecklar energisystem för en resurseffektiv energianvändning och tillsammans skall parterna nu utföra en förstudie, med målsättningen att utveckla ett fullskaligt projekt.

SENS ser stora fördelar med att bli utvalda som samarbetspartner och bistå i vidareutvecklingen av en mer hållbar energiförsörjning i Sydafrika. Pilotstudien avser att tillsammans med ett av världens största industriservicebolag utveckla RUPHES som ett koncept för Sydafrikas gruvägare. SENS är en viktig aktör i omställningen till grön energi och detta samarbete visar på potentialen i SENS teknologi och kommersialiseringen av densamma.

För ytterligare information kontakta:

Lise Toll, VD, lise.toll@sens.se, Tel: 0736 37 33 70

Denna information är sådan som Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 Oktober 2021 13.15. 

Om SENS

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ), SENS, utvecklar energisystem för en resurseffektiv energianvändning, till fastighetsägare, energibolag och kommuner. Våra kunder ökar sin lönsamhet och minskar sin negativa klimatpåverkan med hjälp av våra innovativa helhetslösningar. Vårt erbjudande innefattar såväl energilagring i borrhålslager, pumpkraft, reglering och produktion samt energieffektiv distribution och återvinning av energi. SENS lösningar möjliggör omställningen mot en fossilfri och CO2 neutral energiförsörjning både lokalt och nationellt. Bolaget är listat på NGM Nordic SME under kortnamnet SUST.

Om thyssenkrupp Uhde

thyssenkrupp Industrial Solutions South Africa, är det lokala dotterbolaget till thyssenkrupp Industrial Solutions AG (Business Unit Uhde) och grundades i Sydafrika 1959. De är ledande inom design, konstruktion och service av industrianläggningar och system, inom områden som konstgödsel, petrokemi, olja och gas etc. thyssenkrupps erfarenhet sträcker sig över 100 år och över sex decennier i Afrika med en imponerande referenslista som sträcker sig över hela Afrika söder om Sahara. För mer information besök: www.thyssenkrupp-industrial-solutions.com.

Prenumerera