SENS lämnar rapport för kvartal 2 2019.

Report this content

Sustainable Energy Solution Sweden Holding AB (”SENS”) har idag publicerat sin rapport för kvartal 2.

Enligt plan har verksamheten fortsatt utvecklats och en mängd nya orders har inkommit under perioden.

Det står klart att bolagets nya strategi och det förstärkta fokuset på sälj gett ett kraftfullt resultat. Under perioden har ett antal prestigeprojekt också erhållits, bland annat ett uppdrag i Danderyd åt Energy Machines, där Kungsleden är fastighetsägare.

Det tidigare kommunicerade samarbetet med Vattenfall har också burit frukt, och i och med ett antal nya order är nu antalet Vattenfallprojekt uppe i sju. Framöver kommer med stor sannolikhet detta samarbete växa i omfång, och diskussioner förs redan om ett flertal nya projekt.

Sedan förvärvet av Wessman Drilling Solutions har ett integrationsarbete pågått, som nu närmar sig sitt slut. I och med detta kommer koncernen vara mer strömlinjeformad, och de synergier som finns mellan entreprenad, installation, konsult och borrning kommer börja få effekter under kvartal 3 och 4.

SENS kommer under resten av året fokusera hårt på försäljning, vilket också visas av att bolaget fått ett antal större order, bland annat åt Uppsalahem. Samtidigt utvärderas ett antal strategiska förvärv i syfte att utveckla koncerners kompetens och utförandeförmåga.

Tyvärr lider bolaget i någon mån av dåligt genomförda äldre projekt, för vilka garantikostnader tagits. Det är naturligtvis bekymmersamt, men samtliga dessa äldre projekt beräknas vara åtgärdade fram till utgången av kvartal 4.

Genom lån från huvudägaren MLT har bolaget haft möjlighet att fortsätta utveckla verksamheten, och med en stark ägare som tror på vår utveckling ser vi ljust på framtiden.

Sammantaget har SENS i och med de nya förvärv som genomförts utvecklats till en helhetsleverantör av innovativa energilösningar till fastighetsägare.

För vidare information vänd er till företagets VD Göran Beronius på tel 070-8980831 eller goran.beronius@sens.se

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB bygger och levererar energilösningar till fastighetsägare, energibolag, kommuner och privatpersoner. Produkterna baseras i huvudsak på energilagring i borrhålslager samt energieffektiv distribution och återvinning av energi. Sedan samgåendet med Energikomfort verkar även bolaget inom energioptimering och värmepumpinstallationer för privatpersoner under varumärket Energikomfort. SENS vision är att bli den ledande aktören inom energilagring och distribution och bolaget är listat på Nordic MTF (NGM).

Prenumerera

Dokument & länkar