SENS lämnar rapport för kvartal 3 2019.

Report this content

Sustainable Energy Solution Sweden Holding AB (publ) (”SENS”) har idag publicerat sin rapport för kvartal 3.

Under kvartalet fortsatte bolaget att utvecklas enligt plan, och koncernen har fått ett antal större projekt. Bland annat har SENS-koncernen fått förtroendet att i sitt samarbete med Vattenfall att uppföra ytterligare två hållbara energilösningar. Det är det nionde och tionde projektet som SENS genomför sedan samarbetet startade med Vattenfall. Vidare har vi också fått förtroendet att bygga ett helt nydanande energisystem för Husab Byggnads AB som kommer betjäna 308 lägenheter samt ett uppdrag från BRF Ringduvan i Täby att framtidssäkra deras bergvärmeanläggning med frånluftåtervinning.

”Det är otroligt kul att våra riktade säljinsatser nu bär frukt. Genom att fokusera på de innovativa lösningar vi kan bygga kostnadseffektivt åt våra kunder, har vi sett en kraftig tillväxt i orderingången”, säger Calle Wellenius, Försäljningschef och vVD på SENS.

Per 1/10-2019 har SENS även avyttrat den privatkundsverksamhet som bedrevs under varumärket Energikomfort. Avyttringen var en del av SENS strategi att fokusera på sin kärnaffär, innovativa lösningar till kommersiella kunder. Då verksamheten var förlustbringande kommer avyttringen även att bidra till ett bättre resultat för gruppen.

”Genom att avyttra Energikomfort till Vi Värmer Sverige, skapar vi både finansiellt och resursmässigt utrymme för att fokusera på vår kärnaffär. Det kommer att ge synbara resultat redan under årets sista kvartal”, kommenterar Hans Andréasson, ordförande för SENS.

Genom lån från huvudägarna MLT och Jean Nicou har bolaget haft möjlighet att fortsätta utveckla verksamheten, och med starka ägare som tror på fortsatt utveckling ser SENS ljust på framtiden.

Efter periodens utgång har order fortsatt komma in, och SENS har vunnit ytterligare ett antal prestigeprojekt, bland annat för Uppsalahem och Elisby fastighets AB. Även konsultrörelsen har utvecklats väl, och är nu i princip fullbelagd, med bland annat nya internationella uppdrag i Baltikum. Offertstocken för år 2019 är större än någonsin, under året har 50 anbud skickats till ett samlat värde om cirka 150 MSEK för entreprenad och 78 anbud för borrverksamheten om cirka 84 MSEK vilket ger totalt anbudsvärde av 234 MSEK. Tendensen är således positiv.

”Sammantaget tyder allt på att vi skall kunna uppnå målet om 100 Mkr i omsättning under 2019. Jag känner mig stolt över det arbete som skett under året vilket tydligt visar på att bolaget är på rätt väg både när det gäller de tekniska lösningarna vi erbjuder våra kunder och de lönsamhetsåtgärder vi jobbat hårt med att implementera under året. Nu har vi fått den plattform som vi behöver för att ta nästa steg och kraftigt expandera verksamheten och leverera smarta energilösningar i många år framöver”, avslutar Göran Beronius, VD SENS

För ytterligare information kontakta;

Göran Beronius, VD SENS

Calle Wellenius, vVD SENS; 0704 184 020

Sverker Littorin, IR ansvarig SENS; 0708 755 309

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB bygger och levererar energilösningar till fastighetsägare, energibolag och kommuner. Produkterna baseras i huvudsak på energilagring i borrhålslager samt energieffektiv distribution och återvinning av energi. SENS vision är att bli den ledande aktören inom energilagring och distribution och bolaget är listat på Nordic MTF (NGM).

Prenumerera

Dokument & länkar