SENS och Oloenviron startar joint venture-bolag i Sydafrika

Report this content

29 oktober 2021

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ) (”SENS” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget har etablerat ett joint venture i Sydafrika tillsammans med Oloenviron, vilka SENS ingick i ett avtal med i september 2021. SENS och Oloenviron kommer äga 50 procent vardera av joint venture-bolaget med namnet SENS-OLO South Africa.  

Som ett led i SENS satsning att ta sig an storskaliga internationella energilagringsprojekt i Sydafrika har Bolaget valt att starta ett joint venture-bolag i Sydafrika tillsammans med konsultbolaget Oloenviron. Efterfrågan på energilagringslösningar i Sydafrika föranledde samarbetsavtalet med konsultföretaget Oloenviron som tecknades i september och joint venture-bolaget är ytterligare ett steg för att realisera Bolagets nya strategi i Sydafrika.

Syftet med joint venture-bolaget är att möjliggöra för SENS att snabbare och mer framgångsrikt bygga en projektportfölj i Sydafrika. Samarbetet kommer kombinera lokala relationer via Oloenviron, tillsammans med SENS expertis inom pumped hydro.

Lise Toll kommenterar

SENS och Oloenviron delar samma ambitioner att ta sig an Sydafrikas gröna energiomställning. Det är därför vi nu väljer att tillsammans etablera ett joint venture-bolag för att gemensamt ta oss an utmaningen. Jag ser fram emot att arbeta tillsammans med Dr. Pulane Molokwane och arbeta med hennes gedigna nätverk inom energibranschen i Sydafrika.”

För ytterligare information kontakta:

Lise Toll, VD, lise.toll@sens.se, Tel: 0736 37 33 70

Denna information är sådan som Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 oktober 2021 17:00.

Om SENS

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ), SENS, utvecklar energisystem för en resurseffektiv energianvändning, till fastighetsägare, energibolag och kommuner. Våra kunder ökar sin lönsamhet och minskar sin negativa klimatpåverkan med hjälp av våra innovativa helhetslösningar. Vårt erbjudande innefattar såväl energilagring i borrhålslager, pumpkraft, reglering och produktion samt energieffektiv distribution och återvinning av energi. SENS lösningar möjliggör omställningen mot en fossilfri och CO2 neutral energiförsörjning både lokalt och nationellt. Bolaget är listat på NGM Nordic SME under kortnamnet SUST.

Om Oloenviron

Oloenviron är ett konsultföretag som fokuserar på kreativa miljölösningar för hantering av farligt avfall, vattenlösningar och miljökonsekvensstudie. Oloenviron vision är att göra den sydafrikanska ekonomin mer miljömässigt anpassad och hållbar, samt mer internationellt konkurrenskraftig och inkluderande. Bolagets avser att genomföra det genom att presentera innovativa lösningar av Sydafrikas industriella bas.