SENS omnoteras på ordinarie NGM Nordic SME Sweden.

Report this content

Sustainable Energy Solution Sweden Holding AB (”SENS”) har idag fått sin omnoteringsprocess godkänd av NGMs noteringskommitté. Det innebär att SENS från och med nästa vecka handlas på den ordinarie Nordic SME Sweden-listan och inte på observationslistan.

Anledningen till att SENS under en period har handlats på observationslistan, är det omvända förvärv SENS genomfört av IQS Energikomfort. Ett sådant omvänt förvärv initierar alltid en omnoteringsprocess. I samband med processen har bolaget skrivit ett informationsmemorandum, som bifogas detta pressmeddelande.

”För bolaget känns det oerhört skönt att vi nu kunnat uppvisa alla de kriterier som NGM ser över vid en omnoteringsprocess. Vi ser nu framtiden an med ett ökat fokus på affärer och vidare expansion.” säger bolagets ordförande Hans Andréasson.

”Med den nya noteringen som ett kvitto på vår kvalité som börsbolag, känns det nu kul att kunna möta både kunder, leverantörer och investerare under 2020”, kommenterar bolagets tillförordnade VD Calle Wellenius

För frågor kontakta;

Calle Wellenius, Tillförordnad VD SENS; 0704 184 020

Sverker Littorin, IR ansvarig SENS; 0708 755 309

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB bygger och levererar energilösningar till fastighetsägare, energibolag, kommuner och privatpersoner. Produkterna baseras i huvudsak på energilagring i borrhålslager samt energieffektiv distribution och återvinning av energi. Sedan samgåendet med Energikomfort verkar även bolaget inom energioptimering och värmepumpinstallationer för privatpersoner under varumärket Energikomfort. SENS vision är att bli den ledande aktören inom energilagring och distribution och bolaget är listat på Nordic MTF (NGM).

 

Denna information är sådan som Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 februari 2020 kl. 16.00 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar