SENS publicerar informationsmemorandum i samband med företrädesemission

Report this content

Sustainable Energy Solution Sweden Holding AB (”Bolaget” eller ”SENS”) informerade via pressmeddelande den 26 augusti att bolaget genomför en företrädesemission.

Informationsmemorandum för den pågående företrädesemissionen publiceras idag på SENS hemsida (www.sens.se) där man kan ladda ned och läsa det i sin helhet.

Teckningstiden inleds idag, den 18 september 2020 och pågår fram till och med den 2 oktober 2020.

Som finansiell rådgivare i företrädesemissionen har SENS utsett Partner Fondkomission AB, som även agerar emissionsinstitut www.partnerfk.se

För vidare information vänligen kontakta Bolagets VD Calle Wellenius på calle.wellenius@sens.se eller på tel nr 0704 18 40 20.

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB bygger och levererar energilösningar till fastighetsägare, energibolag och kommuner. Produkterna baseras i huvudsak på energilagring i borrhålslager samt energieffektiv distribution och återvinning av energi. SENS vision är att bli den ledande aktören inom energilagring och distribution och bolaget är listat på Nordic MTF (NGM).

Prenumerera

Dokument & länkar