SENS tar hem order för uppgradering av geosystem till ett värde av 1,4 MSEK

Sens Geoenergy storage AB, vilket är ett helägt dotterbolag till SENS (Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB) har idag tecknat avtal gällande en totalentreprenad för en värmelösning med BRF Ringduvan i Täby.

I entreprenaden ingår en uppgradering av ett geoenergisystem där SENS kopplar ihop återvinning av frånluft med en befintlig bergvärmeanläggning. Med hjälp av det nya systemet framtidssäkrar man sin tidigare investering i bergvärme och får en anläggning som till fullo nyttjar samtliga komponenter i fastigheten för bästa möjliga driftsekonomi. När anläggningen är färdigbyggd kommer de gamla delvis nedkylda borrhålen succesivt återhämta sig, samtidigt som verkningsgraden ökar markant.

- Det här är ett riktigt bra exempel på hur man som fastighetsägare kan bygga en långsiktig och robust värmelösning som gynnar både miljö och plånbok, säger Göran Beronius, VD i en kommentar.

För vidare frågor vänligen kontakta VD Göran Beronius på goran.beronius@sens.se,
telefon 0708 980831 

 

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB bygger och levererar energilösningar till fastighetsägare, energibolag, kommuner och privatpersoner. Produkterna baseras i huvudsak på energilagring i borrhålslager samt energieffektiv distribution och återvinning av energi. Sedan samgåendet med Energikomfort verkar även bolaget inom energioptimering och värmepumpinstallationer för privatpersoner under varumärket Energikomfort. SENS vision är att bli den ledande aktören inom energilagring och distribution och bolaget är listat på Nordic MTF (NGM).

Prenumerera

Dokument & länkar