SENS tar i nya ordrar för effektrevideringar till fjärrvärmebolag, värde 0,5 MSEK

Report this content

SENS har erhållit ordrar för effektrevideringar av bolagets återkommande fjärrvärmekunder med värde om 0,5 MSEK

SENS har lång erfarenhet av att samarbeta med fjärrvärmeleverantörer och har många återkommande kunder såsom Norrenergi AB, Sollentuna Energi och Miljö AB, Pite Energi AB, Arvika Fjärrvärme AB, Norrtälje Energi AB, Sandviken Energi AB med flera.

SENS har länge profilerat sig som en energipartner till fjärrvärmebolag med unik kompetens inom modellering, avancerad dataanalys och behovs- och prestandaanalys med affärsvärdet i fokus. Dessa verktyg har digitaliserats och SENS kan nu erbjuda flertalet lösningar till sina kunder.

SENS har nu tagit ordrar på effektrevideringar, för utförande under andra kvartalet 2022.

Värdet av uppdragen uppgår till drygt 500 000 SEK, därutöver licensierar SENS även verktyg löpande för detta ändamål.

För ytterligare information kontakta:

Otto Werneskog; VD;  0706280193

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 april 2022 16:48.

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ), SENS, tillhandahåller lösningar som möjliggör omställningen mot en fossilfri och CO2 neutral energiförsörjning både lokalt och internationellt. SENS utvecklar, bygger och säljer storskaliga projekt inom sol- och vindkraft och energilager. Bolaget bedriver även konsultverksamhet mot energibolag och fastighetsägare inom hållbara energisystem. Företaget är också aktivt inom teknikutveckling kopplad till förnybara energislag och energilagring. Bolaget är listat på NGM Nordic SME under kortnamnet SUST.

Prenumerera

Dokument & länkar