SENS tecknar order att bygga energianläggning åt Utvide Fastigheter.

Report this content

SENS har tecknat kontrakt med Utvike fastigheter om att bygga en energianläggning för totalt 11 hus. Projektet var en utmaning då det gäller många hus med en relativt stor energiförbrukning. Vidare var det känt att energiförbrukningen med stor sannolikhet kommer att gå ner med kommande års energiförbättringsåtgärder.

SENS valde med dessa förutsättningar att designa en enklare ”baslastanläggning” för att hålla investeringskostnaderna nere, och för att fastighetsägaren inte skulle stå med en för stor anläggning när åtgärderna väl var genomförda. Anläggningen kommer därför initialt att ha en låg effekttäckningsgrad, men den kommer att öka med tiden och åtgärderna.

Totalt sett bygger SENS 3st anläggningar för produktion av tappvarmvatten och värme, med en total effekt om 130kW.  Anläggningarna kommer totalt betjäna 11 hus som idag värms med Gasol, vilket förutom en ekonomisk besparing även innebär en signifikant miljöbesparing.

Den totala investeringen för Utvike Fastigheter landade på 3 500 000 kr inklusive moms, vilket med en årlig besparing på 795 000 kr ger en återbetalningstid på 4,4 år

”Det här projektet visar verkligen på SENS förmåga att designa en skräddarsydd anläggning för kundens behov. Genom vår design får kunden möjlighet att göra en relativt låg investering, med en kort återbetalningstid, samtidig som den är framtidssäkrad. På SENS ser vi en stor potential i den här typen av kundanpassade anläggningar”, kommenterar vVD Calle Wellenius.

Arbetet med anläggningen påbörjas i slutet av mars och den beräknas vara slutlevererad under andra halvan av maj.

För frågor kontakta;

Calle Wellenius, vVD SENS 0704 18 40 20

Sverker Littorin, IR ansvarig SENS; 0708 755 309

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB bygger och levererar energilösningar till fastighetsägare, energibolag och kommuner. Produkterna baseras i huvudsak på energilagring i borrhålslager samt energieffektiv distribution och återvinning av energi. SENS vision är att bli den ledande aktören inom energilagring och distribution och bolaget är listat på Nordic MTF (NGM).

Prenumerera

Dokument & länkar