SENS utökar serviceaffären och anställer ny servicechef

Report this content

SENS har som tidigare meddelats inlett en fokuserad satsning på kärnverksamheten och eftermarknad. Som ett led i detta läggs nu ett starkt fokus på service, och SENS har därför anställt Mattias Papmehl-Dufay som ny servicechef. Mattias har en lång bakgrund i branschen från bland annat Upplands Energi, Wermer energilösningar och Energikomfort.

SENS har idag ett 20-tal servicekontrakt med externa parter, samt tre så kallade Färdig Värmeprojekt där bolaget äger egna produktionsanläggningar. Dessa kommer i närtid bli fler, dels då bolaget förväntar sig en eftermarknadsaffär på byggda anläggningar, dels då det tillkommer ytterligare Färdig Värmeprojekt.

Satsningen på eftermarknad och service kommer både stödja kärnaffären, men även bidra med konjunkturokänsliga kassaflödesströmmar. I dagsläget är påverkan på operativt kassaflöde inte stor, men bolaget ser framför sig en snabb utveckling av affären.

”Att vi nu kan stödja våra kunder på ett fokuserat sätt även i eftermarknadsaffären gör vårt erbjudande till kund än mer attraktivt. Det bygger också en relation med våra kunder som vi värdesätter” kommenterar SENS vVD och försäljningschef Calle Wellenius.

”Jag ser fram emot att få utveckla en serviceaffär i en ambitiös och snabbfotad organisation. Det är också otroligt kul att få arbeta med produkter inom energibesparing som ligger så rätt i tiden” säger Mattias Papmehl-Dufay

För frågor kontakta;

Calle Wellenius, vVD SENS; 0704 184 020

Sverker Littorin, IR ansvarig SENS; 0708 755 309

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB bygger och levererar energilösningar till fastighetsägare, energibolag och kommuner. Produkterna baseras i huvudsak på energilagring i borrhålslager samt energieffektiv distribution och återvinning av energi. SENS vision är att bli den ledande aktören inom energilagring och distribution och bolaget är listat på Nordic MTF (NGM).

 

Denna information är sådan som Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 oktober 2019 kl. 12.00 CET. 

 

Prenumerera

Dokument & länkar