SENS UTREDER FJÄRRKYLA I TALLINN

Report this content

SENS har på uppdrag av AS Utilitas Tallinn fått uppdraget att utreda potentialen för fjärrkyla i Tallinn, Estland. Utredningen kommer att omfatta den tekniska sidan, likväl som den kommersiella.

Det innebär att SENS skall utreda möjlig produktion och distributionsmetoder liksom hur den kommersiella affären skall utvecklas. Utredningen skall utgöra det centrala beslutsunderlaget i den vidare affärsutvecklingen för AS Utilitas Tallin.

Marknaden i centrala Tallinn uppskattas till över 55 MW. Samtidigt kommer närheten till Östersjön möjliggöra en stor andel frikyla, vilket innebär väsentliga miljöbesparingar.

SENS har sedan tidigare ett etablerat samarbete med Fortum Eesti i Estland och har ansvarat för utvecklingen av de etablerade fjärrkylesystemen i Tartu och Pärnu. SENS har internationellt utvecklat och etablerat fjärrkylesystem i bland annat Lusail, Qatar och Amsterdam, Nederländerna.

”Det är mycket spännande att SENS får chansen att vidareutveckla våra engagemang i Estland. Det visar på den kvalitetsstämpel som vår konsultrörelse har vad avser utvecklingen av internationell fjärrkyla.”, säger  SENS Konsultchef Peter Mattsson.

För frågor kontakta;

Peter Mattsson, Konsultchef SENS; 0768 069 648

Calle Wellenius, vVD SENS; 0704 184 020

Sverker Littorin, IR ansvarig SENS; 0708 755 309

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB bygger och levererar energilösningar till fastighetsägare, energibolag och kommuner. Produkterna baseras i huvudsak på energilagring i borrhålslager samt energieffektiv distribution och återvinning av energi. SENS vision är att bli den ledande aktören inom energilagring och distribution och bolaget är listat på Nordic MTF (NGM).

 

Denna information är sådan som Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 oktober 2019 kl. 16.00 CET. 

 

 

Prenumerera

Dokument & länkar